PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Bedeutung von Kompetenzen für berufliche Eingliederung. In LEONHARDT, Annette, MÜLLER, Katharina, TRUCKENBRODT, Tilly. Die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Umsetzung. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2015. s. 545-553, 9 s. ISBN 978-3-7815-1943-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Bedeutung von Kompetenzen für berufliche Eingliederung
Název česky Význam kompetencí pro profesní začlenění
Název anglicky The meaning of competences in the work integration
Autoři PROCHÁZKOVÁ, Lucie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Bad Heilbrunn, Die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Umsetzung, od s. 545-553, 9 s. 2015.
Nakladatel Verlag Julius Klinkhardt
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00086536
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-3-7815-1943-5
Klíčová slova česky profesní příprava; kompetence; člověk s postižením; učení jako celoživotní proces; rozvoj; požadavky trhu práce
Klíčová slova anglicky vocational education; competences; individuals with disability; lifelong learning; development; requirements of the labour market
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D., učo 20097. Změněno: 12. 2. 2016 15:06.
Anotace
Bei der beruflichen Eingliederung spielt die Qualifikation eine wichtige Rolle. Daneben erweisen sich bestimmte Kompetenzen als ebenfalls sehr wichtig. Ihr Erwerb ist Teil der Bildung, ihre Aneignung ein lebenslanger Prozess. In diesem Text werden Teilergebnisse einer tschechischen Erhebung vorgestellt, die sich mit Anforderungen und Erfahrungen am Arbeitsmarkt beschäftigen (aus Sicht der Berater an den Schulen, Menschen mit Behinderung und Arbeitgeber).
Anotace česky
V profesním začlenění hraje kvalifikace významnou roli. Kromě toho jsou však i kompetence velmi důležité. Součástí vzdělávání je jejich získání, jejich osvojení je pak celoživotním procesem. V tomto textu jsou představeny vybrané výsledky výzkumného šetření, které byla zaměřeno na požadavky a zkušenosti na trhu práce (z pohledu poradenských pracovníků na školách, osob s postižením a zaměstnavatelů).
Anotace anglicky
In vocational integration qualification plays an important role. In addition, certain competences appear to be very important as well. Their gaining is a part of the education, its acquisition a lifelong process. In this paper, selected results of a qualitative research are presented here. The survey deals with requirements and experience in the labour market (from the perspective of the counsellors in the schools, people with disabilities and employers).
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 14. 11. 2019 06:45