NOVOTNÁ, Marie. Hudebně pedagogická koncepce Vladimíra Helferta v souvislostech současných snah hudební pedagogiky a možnosti jejich realizace v prostředí dnešního hudebněvýchovného systému fungujícího v rámci českého školství. In K odkazu Vladimíra Helferta. Hudebněvědná konference u příležitosti 70. výročí úmrtí zakladatele brněnské muzikologie. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hudebně pedagogická koncepce Vladimíra Helferta v souvislostech současných snah hudební pedagogiky a možnosti jejich realizace v prostředí dnešního hudebněvýchovného systému fungujícího v rámci českého školství
Název anglicky Vladimír Helfert’s Approach to Music Education in the Context of Contemporary Efforts of Music Education and the Possibilities of Its Implementation in the Contemporary System of Music Education in the Czech Republic
Autoři NOVOTNÁ, Marie.
Vydání K odkazu Vladimíra Helferta. Hudebněvědná konference u příležitosti 70. výročí úmrtí zakladatele brněnské muzikologie, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky musical education; musicality; development of musical talent; music literacy
Změnil Změnila: Mgr. Marie Novotná, Ph.D., učo 15738. Změněno: 14. 2. 2016 21:52.
Anotace
Příspěvek konfrontoval Helfertovo pojetí receptivní a aktivní hudebnosti s následujícím vývojem hudební pedagogiky u nás a akcentoval nutnost motivace žáků k rozvíjení vlastní hudebnosti.
Anotace anglicky
This paper confronts Vladimír Helfert’s approach to passive and active musical appreciation with the subsequent developments in Czech music education. It stresses the critical importance of the pupils’ motivation to the development of their own musical appreciation.
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2020 17:47