DOBIAŠ, Daniel, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ a Radim ŠTĚRBA. Dekonstrukce demokracie? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 212 s. ISBN 978-80-210-8067-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dekonstrukce demokracie?
Název anglicky Deconstruction of democracy?
Autoři DOBIAŠ, Daniel, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ a Radim ŠTĚRBA.
Vydání 1. vyd. Brno, 212 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8067-6
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 29. 2. 2016 12:54.
Anotace
Prohlubující se krize společnosti propojena s důsledky globalizace, ekonomické krize, migrační krize i krize hodnot, oslabuje demokracii. Monografie reflektuje některé aspekty probíhající diskuse o proměnách demokratizačních procesů.
Anotace anglicky
Deepening crisis of society is connected with the consequences of the globalization, economical cisis, migration crisis and the crisis of values; it weakens the democracy. The monograph reflects some aspects of ongoing discussion on changes of democratization processes.
VytisknoutZobrazeno: 24. 4. 2024 20:20