GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Jan HORECKÝ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jana ZACHOVALOVÁ. Pracovní právo. 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 828 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 521. ISBN 978-80-210-8021-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pracovní právo
Autoři GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Jan HORECKÝ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jana ZACHOVALOVÁ.
Vydání 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno, 828 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 521, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8021-8
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 17. 2. 2016 14:32.
Anotace
Učebnice rozebírá pracovní právo v jeho teoretické i aplikační rovině, zahrnuje všechny tři složky zahrnované do předmětu pracovního práva (zaměstnanost, individuální pracovní právo a kolektivní pracovní právo), zahrnuje rovněž i unijní úpravu některých otázek, spadajících do pracovního práva.
Anotace anglicky
The textbook analyses the labour law at its theoretical and applied level. It comprises all three branches included into the subject of labour law (employment, individual labour law and collective labour law). In addition, it comprises EU regulation of selected issues concerning labour law.
VytisknoutZobrazeno: 4. 6. 2020 04:24