JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 624 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 527. ISBN 978-80-210-8041-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právo životního prostředí: zvláštní část
Autoři JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 624 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 527, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8041-6
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 17. 2. 2016 15:00.
Anotace
Publikace je učební pomůckou primárně určenou pro studenty magisterského studia k předmětu Právo životního prostředí II. Zaměřuje se na zvláštní část práva životního prostředí, přičemž je zde vymezena vazba na jeho obecnou část. Další kapitoly jsou zaměřeny na platnou právní úpravu ochrany životního prostředí, a to jak z pohledu jeho jednotlivých složek, tak z pohledu vybraných činností a látek jej ohrožujících a poškozujících.
Anotace anglicky
The textbook is primarily intended for master students of Environmental Law II. The publication is focused on a specific part of environmental law. It is defined the relation to the general part of environmental law. Other chapters deal with the legal regulation in force of environmental protection, both form the perspective of the individual components of the environment and in terms of selected activities and substances damaging and threatening it.
VytisknoutZobrazeno: 20. 1. 2021 23:11