VEČERKOVÁ, Eva, Markéta SELUCKÁ, Jana DUDOVÁ, Martina URBANOVÁ, Eva ŽATECKÁ, Jan PROVAZNÍK a Tereza LEVICKÁ. Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 299 s. Editio Scientia, vol. 540. ISBN 978-80-210-8050-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví
Název česky Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví
Název anglicky Socio-legal Aspects of the Protection of a Consumer and His/Hers Health
Autoři VEČERKOVÁ, Eva, Markéta SELUCKÁ, Jana DUDOVÁ, Martina URBANOVÁ, Eva ŽATECKÁ, Jan PROVAZNÍK a Tereza LEVICKÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 299 s. Editio Scientia, vol. 540, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8050-8
Klíčová slova česky ochrana spotřebitele; smlouvy sjednané mimo obchodní prostory
Klíčová slova anglicky Off-Premises contracts; consumer protection; unfair commercial practices; health protection
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 17. 2. 2016 15:17.
Anotace
Tato kniha řeší problematiku ochrany spotřebitele v České republice se zvláštním přihlédnutím k ochraně zdraví spotřebitele. Identifikuje a analyzuje hlavní problémy tohoto tématu v různých právních odvětvích (smluvní právo, právo hospodářské soutěže, správní právo, trestní právo) a snaží se nabídnout jejich řešení. Aby byla podpořena komplexita této knihy, tato zahrnuje i sociologickou analýzu této problematiky.
Anotace anglicky
This book tackles the issue of the consumer protection in the Czech republic with special regard to consumer health protection. It identifies and analyzes main problems of this topic in different fields of law (law of contracts, competition law, administrative law, criminal law) and tries to offer solutions to them. To support complexity of this book, a sociological analysis of the issue is also included in the book.
VytisknoutZobrazeno: 3. 12. 2023 02:33