HANÁK, Jakub. Vyvlastnění z environmentálních důvodů. Současný stav a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 246 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 536 (Edice Scientia). ISBN 978-80-210-8064-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vyvlastnění z environmentálních důvodů. Současný stav a perspektivy
Název anglicky Expropriation for Environment Protection. Current State and Perspectives
Autoři HANÁK, Jakub.
Vydání 1. vyd. Brno, 246 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 536 (Edice Scientia), 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8064-5
Klíčová slova česky Vyvlastnění; ochrana životního prostředí; vlastnická práva; veřejně prospěšné stavby;vývoj právní úpravy; pozemky
Klíčová slova anglicky Expropriation; environment protection; property rights; public works; development of legislation; land
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 18. 2. 2016 08:15.
Anotace
Monografie se zabývá vyvlastněním z environmentálních důvodů, tj. za účelem ochrany životního prostředí nebo nutností reagovat na změny životního prostředí. Publikace je rozdělena do jedenácti kapitol, ve kterých jsou postupně analyzovány jednotlivé podmínky vyvlastnění (zejména účel a náhrada), přičemž pozornost je věnována také vyvlastňovacímu řízení.
Anotace anglicky
Expropriation is a traditional and generally accepted way of property acquisition for the public benefit. This publication is divided in eleven chapters which address step by step all aspects of the topic: environmental purposes of expropriation, compensation and other conditions of expropriation. The attention is also focused on expropriation procedure.
VytisknoutZobrazeno: 19. 5. 2022 04:15