KALINA, Jiří, Jana BORŮVKOVÁ, Kateřina ŠEBKOVÁ, Richard HŮLEK, Michal ŠALKO, Rudolf NOVÁK, Zdenka BEDNÁŘOVÁ a Jana KLÁNOVÁ. Interaktivní mapy pro vizualizaci trendů znečištění životního prostředí chemickými látkami. Specializované mapy s odborným obsahem (Nmap). 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Interaktivní mapy pro vizualizaci trendů znečištění životního prostředí chemickými látkami. Specializované mapy s odborným obsahem (Nmap)
Název anglicky Interactive maps for visualization of chemically induced environment contamination trends. Specialized maps with expert content (Nmap)
Autoři KALINA, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí), Jana BORŮVKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Kateřina ŠEBKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Richard HŮLEK (203 Česká republika, domácí), Michal ŠALKO (203 Česká republika, domácí), Rudolf NOVÁK (203 Česká republika, domácí), Zdenka BEDNÁŘOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Jana KLÁNOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Cert., akred., schvál. metodiky, specializované mapy, léčebné, památkové postupy
Obor Public and environmental health
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14310/15:00080417
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova anglicky certificated specialized maps; Nmap; TA CR Beta; interactive maps; GENASIS; POPs; applied output
Technické parametry V rámci projektu TA ČR TB010MZP058 byl vyvíjen informační systém GENASIS a zejména analytický nástroj určený k vizualizaci dat (http://data.genasis.cz/data-browser/data-selection/progress/06619cdd408c8f9c45d48226c05debd5). Interaktivní mapy umožňující prostorovou analýzu byly certifikovány a jsou dostupné na stránkách projektu http://recetox.muni.cz/index.php?pg=veda-a-vyzkum--prehled-projektu&prid=293. Uživatelem těchto výsledků je nejen odborná veřejnost, ale zejména státní a regionální správa včetně odborů MŽP a místní samosprávy, které mohou výstupy použít pro strategické rozhodování o rozvoji menších i větších územních celků s ohledem na stav životního prostředí a plnění povinnosti ČR v rámci mezinárodních úmluv. Za uživatele metodiky: Ing. Karel Bláha, CSc., ředitel odboru environmentálních rizika a ekologických škod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, Karel.Blaha@mzp.cz, Tel.: 267122532
Štítky AKR, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Změněno: 30. 3. 2016 15:19.
Anotace
Požadovaný výstup byl vytvořen dle požadavků TAČR (projekt „Vývoj systému pro hodnocení prostorových souvislostí kontaminace životního prostředí chemickými látkami“, č. TB010MZP058 podpořený programem BETA) a zároveň slouží jako výstup pro RIV. Soubor obsahuje dva typy interaktivních map - „trendovou mapu“ a „mapu se sloupcovými grafy“. U každé mapy je uveden i způsob jejího vytvoření a příklad vzhledu mapy včetně prvků, které umožňují měnit jednotlivé parametry zobrazení. Využití těchto map je v přehledném a variabilním prostorovém zobrazení naměřených environmentálních dat na globální úrovni a na nich spočtených výzkumných výsledků. Navíc, jako plnohodnotná online aplikace se tyto mapy průběžně aktualizují souběžně s rozšiřující se množinou environmentálních dat obsažených ve vědeckém repozitáři Genasis.
Anotace anglicky
The required output was created pursuant to TAČR demands (project named "Development of a system for assessment of the spatial relations of environmental pollution", TB010MZP058 supported by BETA programme) as well as for RIV. The file contains two types of interactive maps - "trend map" and "bar plot map". A methodology of the map creation is mentioned for each map, supplemented by an use case, including features that allow to change parameters of a map display. Advantage of these maps consist of a clear and variable spatial display of measured environmental data and scientific result over them at the global scale. In addition, as a full online application, these maps are continually updated with the expanding set of environmental data contained in GENASIS scientific repository.
Návaznosti
TB010MZP058, projekt VaVNázev: Vývoj systému pro hodnocení prostorových souvislostí kontaminace životního prostředí chemickými látkami.
Investor: Technologická agentura ČR, BETA
VytisknoutZobrazeno: 17. 11. 2019 13:18