SPÁČ, Peter, Petr VODA a Jozef ZAGRAPAN. Abeceda ako nástroj úspechu. Prípad regionálnych volieb na Slovensku. Sociológia - Slovak Sociological Review, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2016, roč. 48, č. 1, s. 71-90. ISSN 0049-1225.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Abeceda ako nástroj úspechu. Prípad regionálnych volieb na Slovensku
Název anglicky Alphabet as a Tool for Success. The Case of Regional Elections in Slovakia
Autoři SPÁČ, Peter (703 Slovensko, garant, domácí), Petr VODA (203 Česká republika, domácí) a Jozef ZAGRAPAN (703 Slovensko, domácí).
Vydání Sociológia - Slovak Sociological Review, Bratislava, Slovenská akadémia vied, 2016, 0049-1225.
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.283
Kód RIV RIV/00216224:14230/16:00087818
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000370976700004
Klíčová slova anglicky elections; ballot order effect; candidates; Slovakia; alphabet
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Změněno: 26. 4. 2017 15:16.
Anotace
Článok sa zaoberá efektom abecedného radenia kandidátov v krajských voľbách na Slovensku. S pomocou datasetu pokrývajúceho 8881 osôb sme zistili, že kandidáti, ktorých priezviská začínajú na písmená z oboch koncov abecedy sú zreteľne zvýhodnení oproti svojim rivalom. Títo kandidáti obsadzujú predné a koncové pozície na volebných lístkoch, čo zvyšuje ich vyhliadky na zvolenie. Na základe toho sa dá konštatovať, že systém využívaný v krajských voľbách na Slovensku nie je neutrálny, pretože konkrétnym segmentom kandidátov poskytuje neodôvodnenú výhodu v snahe získať mandáty.
Anotace anglicky
This paper deals with the name order of candidates and its influence on results in regional elections in Slovakia. Using a dataset of 8,881 persons we found that candidates with names from both the beginning and the end of the alphabet are clearly advantaged when compared to their rivals. These candidates occupy the front and bottom positions on the ballot lists what increases their likelihood of becoming elected. Hence the system used in regional elections in Slovakia fails to be neutral as it treats the candidates differently on an unjustifiable basis.
Návaznosti
GA15-22754S, projekt VaVNázev: Kvalita demokracie: Česká republika v komparativní perspektivě
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 26. 2. 2020 02:59