REICHSTÄTER, Jan. Jak rozumět „pohanským reliktům“: Folklór baltských zemí jako zdroj pro studium předkřesťanských tradic starých Baltů. Religio: Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2015, roč. 23, č. 2, s. 161-185. ISSN 1210-3640.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak rozumět „pohanským reliktům“: Folklór baltských zemí jako zdroj pro studium předkřesťanských tradic starých Baltů
Název anglicky How to Deal with “Pagan Relicts“: Baltic Folklore as a Source for the Study of the Pre-Christian Traditions of the Balts
Autoři REICHSTÄTER, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Religio: Revue pro religionistiku, Brno, Česká společnost pro religionistiku, 2015, 1210-3640.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Časopis Religio
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00086689
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky Baltic paganism; Baltic folklore; pre-Christian Europe; pre-Christian religion; pre-Christian relics
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Reichstäter, Ph.D., učo 86571. Změněno: 25. 12. 2016 22:40.
Anotace
Studie je zaměřena na pohanské náboženské relikty v baltských folklórních tradicích, především na problémy jejich identifikace a vlastního studia. Vlivem geografické polohy a pozdní christianizace se v lidových tradicích východního Pobaltí zachovalo množství předkřesťanských archaismů. Z tohoto důvodu bývaly folklórní zdroje frekventovaně užívány při studiu baltského pohanství (i pro rekonstrukci starších vrstev náboženství Indoevropanů), a to již od počátků vědeckého studia na tomto poli. Tato studie podává přehled historie bádání, včetně vývoje výzkumných metod, a předkládá také ukázky nejvýraznějších aspektů baltského folklóru, které elementy pohanských tradic obsahují.
Anotace anglicky
The essay deals with the pagan religious relics in Baltic folklore traditions, especially with the problems of their identification and study itself. Due to a marginal geographic position within the European continent, as well as to the late Christianization, the folklore of the Eastern Baltic countries preserved many pre-Christian archaisms. For this reason the folkloric sources were frequently used in the study of the Baltic paganism (and even for the reconstruction of the older strata of the Indo-European beliefs) since the beginning of the scientific research in this field. This essay presents both the history of research including the development of methods, and also the most important aspects of the Baltic folklore containing the elements of the pagan traditions.
Návaznosti
MUNI/A/1148/2014, interní kód MUNázev: Inovativní teoretické a metodologické perspektivy v religionistice (Akronym: ITMEPRE)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 19. 10. 2019 19:59