MACEK, Jakub. Dichotomie online a offline a problém hledání nového. Biograf. Časopis Biograf o.s., 2015, roč. 2015, č. 62, s. 31-40. ISSN 1211-5770.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dichotomie online a offline a problém hledání nového
Název anglicky Online / Offline Dichotomy and the Problem of the New
Autoři MACEK, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Biograf, Časopis Biograf o.s. 2015, 1211-5770.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Plný text článku
Kód RIV RIV/00216224:14230/15:00081617
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky new media; online; offline; ethnography; social sciences; media audiences
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Změněno: 4. 3. 2016 18:28.
Anotace
Text se věnuje epistemologickým a teoretickým výzvám a rizikům, s nimiž se sociálněvědní výzkum setkává při hledání toho, co nového do sociálního světa přinášejí takzvaná nová média. Cílem textu je v tomto ohledu zkomplikovat a odmítnout zaužívané dichotomie "online/offline" a "staré/nové" a navrhnout přiměřenější, kontextuálně orientovaný přístup ke zkoumání inovací, jež s novými komunikačními technologiemi přicházejí. Text je pojat jako odpověď na starší článek Michala Šimůnka.
Anotace anglicky
The article overviews the epistemological and theoretical challenges and risks of a social research focused on study of novelties brought by so called new media. The main aim of the article is, in this regard, to complicate and reject the very common use of of symbolic dichotomies "online/offline" and "old/new" and to offer more realistic and context-based approach to the innovations coming with new communication technologies. The article is conceived as an answer to older paper published by Michal Šimůnek.
Návaznosti
GP13-15684P, projekt VaVNázev: Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí
Investor: Grantová agentura ČR, Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí
VytisknoutZobrazeno: 4. 12. 2022 05:35