MACEK, Jakub. Média v pohybu: K proměně současných českých publik (Media on Move: On The Transformation of the Current Czech Audiences). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 136 pp. ISBN 978-80-210-8033-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Média v pohybu: K proměně současných českých publik
Name (in English) Media on Move: On The Transformation of the Current Czech Audiences
Authors MACEK, Jakub.
Edition 1. vyd. Brno, 136 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Online knihkupectví Munipress
ISBN 978-80-210-8033-1
Keywords in English Media studies; audience studies; media audiences; mass media; new media; digital media; theory of structuration
Tags Munipress, munipress-propagace
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 1/8/2016 10:30.
Abstract
Kniha shrnuje zjištění autorova tříletého výzkumného projektu "Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí". V návaznosti na kvalitativní a kvantitativní šetření a s oporou v Giddensově teorii strukturace se věnuje čtyřem základním dimenzím transformace současných českých mediálních publik: (1) dematerializaci mediálních obsahů a s ní související fragmentaci mediálních praxí a změně vztahů mezi členy mediálních publik a producenty mediálních obsahů, (2) sílící mediatizaci každodennosti a sociálních interakcí, (3) proměnám ve vztahu členů publika ke sdílenému veřejnému a politickému prostoru a (4) časoprostorové proměně každodenního života.
Abstract (in English)
This book presents the research findings from a three-year project entitled “New and Old Media in Everyday Life: Media audiences in the time of transformational media usage”. Utilizing qualitative and quantitative insights and drawing upon Anthony Giddens’ Theory of Structuration, the author identifies four primary dimensions to the evolving transformation of current Czech media audiences: (1) the dematerialization of media content linked with the increased fragmentation of media-related practices as well as transforming relations between audiences and media producers, (2) the increasing mediatization of everyday life and social interactions, (3) notable shifts in audiences' attitude towards shared public and political spheres and (4) a spatiotemporal transformation of everyday life.
Links
GP13-15684P, research and development projectName: Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 13/6/2021 09:23