EN

Tacitní znalosti začínajících vyučujících. Mezi hledáním svatého grálu a objevováním kola

MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Tacitní znalosti začínajících vyučujících. Mezi hledáním svatého grálu a objevováním kola. In PhD Existence 6 „Výzkum +/vs./- praxe“. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tacitní znalosti začínajících vyučujících. Mezi hledáním svatého grálu a objevováním kola
Název anglicky Tacit knowledge novice teachers. Between the search for the Holy Grail and reinventing of the wheel
Autoři MAREŠ, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) a Josef LUKAS (203 Česká republika, domácí).
Vydání PhD Existence 6 „Výzkum +/vs./- praxe“ 2016.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/16:00089476
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky tacitní znalosti; profesní příprava učitelů; psychologická gramotnost
Klíčová slova anglicky tacit knowledge; teacher education; psychological literacy
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Změněno: 1. 3. 2016 11:45.
Anotace
Diskusní příspěvek se zaměřuje na akuální a populární téma tacitních znalostí začínajících vyučujících. Tacitní znalosti (Šíp, Švec, 2013) ve spojení s tématem výuky představují konceptualizaci vycházející z původního Polanyiho konceptu (1958). Tato koncepce je lákavou možností uchopit osobní, verbálně neuchopitelnou, procedurálně zaměřenou a obtížně sdělitelnou zkušenost (knowledge) a odlišuje ji od znalosti explicitní, která je též osobní a vztažená k vnějšímu prostředí, ale je sdělitelná. Příspěvek se zamýšlí nad výhodami a nevýhodami této konceptualizace a snaží se nabídnout i další možnosti konceptualizace (rané) profesní zkušenosti vycházející z poznatků a konstruktů kognitivní psychologie s cílem posílit profesní (sebe)reflexi začínajících vyučujících.
Anotace anglicky
Discussion paper focuses on an accrual and a popular topic of tacit knowledge novice teachers. Tacit knowledge (Arrow, Shoemaker, 2013) in conjunction with the theme of education represent the conceptualization based on the original concept of Polanyi (1958). This concept is an attractive option to grab personal verbally elusive, difficult procedurally oriented and communicable experience (knowledge) and distinguishes it from explicit knowledge, which is also personal and related to the external environment, but communicable. The paper discusses the advantages and disadvantages of this conceptualization and seeks to offer even more options conceptualization (early) professional experience-based knowledge and constructs cognitive psychology to enhance the professional (self) reflection of novice teachers.
VytisknoutZobrazeno: 19. 3. 2019 18:19

Další aplikace