ZEMÁNEK, Petr a Stephen L. CLARK. Characterization of self-adjoint extensions for discrete symplectic systems. Journal of Mathematical Analysis and Applications, San Diego: Elsevier, 2016, roč. 440, č. 1, s. 323-350. ISSN 0022-247X. doi:10.1016/j.jmaa.2016.03.028.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Characterization of self-adjoint extensions for discrete symplectic systems
Název česky Charakterizace samoadjungovaných rozšíření pro diskrétní symplektické systémy
Autoři ZEMÁNEK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) a Stephen L. CLARK (840 Spojené státy americké).
Vydání Journal of Mathematical Analysis and Applications, San Diego, Elsevier, 2016, 0022-247X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Spojené státy americké
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.064
Kód RIV RIV/00216224:14310/16:00089506
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2016.03.028
UT WoS 000374809000020
Klíčová slova česky Diskrétní symplektický systém; lineární relace; samoadjungované rozšíření; Kreinovo-von Neumannovo rozšíření; jednoznačnost; kritérium limitního bodu
Klíčová slova anglicky Discrete symplectic system; linear relation; self-adjoint extension; Krein-von Neumann extension; uniqueness; limit point criterion
Štítky AKR, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D., učo 78442. Změněno: 13. 3. 2018 09:56.
Anotace
All self-adjoint extensions of minimal linear relation associated with the discrete symplectic system are characterized. Especially, for the scalar case on a finite discrete interval some equivalent forms and the uniqueness of the given expression are discussed and the Krein--von Neumann extension is described explicitly. In addition, a limit point criterion for symplectic systems is established. The result partially generalizes even the classical limit point criterion for the second order Sturm--Liouville difference equations.
Anotace česky
Jsou charakterizována všechna samoadjungovaná rozšíření minimální lineární relace přidružené diskrétnímu symplektickému systému. Zejména ve skalárním případě na konečném intervalu je odvozeno několik ekvivalentních forem, je diskutována jejich jednoznačnost a je explicitně popsáno Kreinovo-von Neumannovo rozšíření. Navíc je získáno kritérium pro případ limitního bodu pro diskrétní symplektické systémy. Tento výsledek dokonce částečně zobecňuje klasické kritérium limitního bodu pro diskrétní Sturmovy-Luoivilleovy rovnice druhého řádu.
Návaznosti
EE2.3.30.0009, projekt VaVNázev: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci
VytisknoutZobrazeno: 22. 1. 2020 11:53