TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Monika JANDOVÁ a Václav REDERER. Open access passenger rail competition in the Czech Republic. Transport Policy. Elsevier, 2016, vol. 47, April 2016, s. 203-211. ISSN 0967-070X. doi:10.1016/j.tranpol.2016.02.003.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Open access passenger rail competition in the Czech Republic
Název česky Konkurence v komerční osobní železniční dopravě v České republice
Autoři TOMEŠ, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí), Martin KVIZDA (203 Česká republika, domácí), Monika JANDOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Václav REDERER (203 Česká republika, domácí).
Vydání Transport Policy, Elsevier, 2016, 0967-070X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 2.269
Kód RIV RIV/00216224:14560/16:00087601
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.02.003
UT WoS 000372942700020
Klíčová slova česky Konkurence; železnice; Česká republika; Open access; Liberalizace; Vertikální separace
Klíčová slova anglicky Competition; Railways; Czech Republic; Open access; Liberalisation; Vertical separation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D., učo 240814. Změněno: 6. 4. 2018 14:16.
Anotace
The paper analyses open access passenger railway competition in the Czech Republic between 2011 and 2014. This competition emerged when the major railway connection between Prague and Ostrava, which was operated only by the incumbent, was entered by two private operators, RegioJet in September 2011 and LEO Express in January 2013. Theoretical studies and experience from other countries suggest that this competition should lead to a price war, intensive market dynamics and product differentiation. The findings from the market development on the Prague – Ostrava route are broadly consistent with these predictions. The open access competition has led to an intensive price war with tariff declines reaching 46%. Innovative marketing and selling strategies have significantly increased the spread of prices, and price discrimination and yield management techniques are used extensively. All operators has been unprofitable on the line, leading to financial stress and accusations of predatory pricing on the part of the incumbent. The quality of service on the line has increased substantially with standardization, new on-board services and higher frequency. The average number of seats per train has declined significantly, and new operators have been able to win 55% market share from the incumbent. Service frequency is higher but is strongly concentrated during rush hours.
Anotace česky
Článek analyzuje open access konkurenci mezi osobními železničními dopravci na železniční lince Praha – Ostrava mezi lety 2010 a 2014. Výzkum se zabývá efekty konkurence na dopravní trh v oblasti cenové konkurence, diferenciace služeb a konkurenčního postavení železnice v mezioborovém srovnání přepravních výkonů. Teoretické studie a zkušenosti z jiných zemí ukazují, že open access by měl vést k cenové válce, intenzivnějšímu zavádění inovativních prodejních postupů a k diferenciaci produktů. Zjištěné výsledky ukázaly, že tyto předpoklady jsou v souladu se skutečným vývojem na lince. Open access vedl k intenzivní cenové válce a průměrnému poklesu cen o 46 % ve zkoumaném období. Všichni dopravci využívají propracovaný revenue management a uplatňují cenovou diskriminaci, což se projevilo zvýšením cenového rozpětí v porovnání se stavem před vstupem soukromých dopravců. Na lince došlo k výraznému zvýšení kvality poskytovaných služeb a jejich standardizaci. Lze také pozorovat změny ve struktuře nabídky a provozní rozměr dopadů open access. Průměrná kapacita jednoho spoje se výrazně snížila, zatímco došlo k silnému zahuštění provozu na lince. Ten je silně koncentrován do časů dopravních špiček. Soukromím dopravcům se podařilo získat 55 % železničního trhu a železniční doprava na této lince zvýšila svůj přepravní výkon o 40 % v porovnání s rokem 2010.
Návaznosti
MUNI/A/0997/2015, interní kód MUNázev: Cost-benefit analýza projektů dopravní infrastruktury. (Akronym: CBA-IP)
Investor: Masarykova univerzita, Cost-benefit analýza projektů dopravní infrastruktury., DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
TD03000061, projekt VaVNázev: Význam regionálních terminálů vysokorychlostních tratí pro hustotu dopravních proudů a teritoriální soudržnost.
Investor: Technologická agentura ČR, Význam regionálních terminálů vysokorychlostních tratí pro hustotu dopravních proudů.
VytisknoutZobrazeno: 10. 6. 2023 00:17