MATĚJ, Zdeněk, Aleš JANČÁŘ a Zdeněk KOPECKÝ. Systém pro detekci jaderného záření, zejména při letištním tranzitu. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Systém pro detekci jaderného záření, zejména při letištním tranzitu
Název anglicky System for the detection of nuclear radiation, particularly in airport transit
Autoři MATĚJ, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí), Aleš JANČÁŘ (203 Česká republika) a Zdeněk KOPECKÝ (203 Česká republika).
Vydání 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výsledky s právní ochranou
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14330/15:00087602
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova anglicky detection; nuclear radiation; airport transit
Změnil Změnil: RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D., učo 72963. Změněno: 16. 10. 2016 19:46.
Anotace
Technické řešení se týka systému pro detektci jaderného záření, zejména při letištním tranzitu, který obsahuje detekční brámu s alespoň jedním detektorem ionizačního záření, který je napojen na čítač impulzů a prostředky pro vyhodnocení sumární četnosti impulsů a jejich porovnání s nastavenou signalizační úrovní.
Anotace anglicky
The technical solution relates to a system for the detection of nuclear radiation, particularly in airport transit, which comprises detection slabs having at least one detector of ionizing radiation, which is connected to the pulse counter and means for evaluating the sum frequency pulses and comparing them with the set signal level.
Návaznosti
TA01011383, projekt VaVNázev: Digitální spektrometrický systém jaderného záření
VytisknoutZobrazeno: 27. 6. 2022 05:29