ČERNÁ, Alena, Tilman BERGER, Alena HADRAVOVÁ, Kateřina POŘÍZKOVÁ a Boris LEHEČKA. Adam z Veleslavína, Daniel: Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus. 1. vydání. Praha: Academia, 2015. 365 s. ISBN 978-80-200-2406-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Adam z Veleslavína, Daniel: Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus
Název česky Adam z Veleslavína, Daniel: Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus.
Název anglicky Adam of Veleslavín, Daniel: Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus
Autoři ČERNÁ, Alena (203 Česká republika, garant), Tilman BERGER (276 Německo), Alena HADRAVOVÁ (203 Česká republika), Kateřina POŘÍZKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Boris LEHEČKA (203 Česká republika).
Vydání 1. vydání. Praha, 365 s. 2015.
Nakladatel Academia
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14640/15:00087245
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
ISBN 978-80-200-2406-0
Klíčová slova česky kritická edice; humanistický slovník; Daniel Adam of Veleslavin
Klíčová slova anglicky critical edition; humanistic lexicon; Daniel Adam of Veleslavin
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Změněno: 8. 4. 2016 15:33.
Anotace
Nové vydání Nomenclatoru quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus Daniela Adama z Veleslavína z roku 1598 je historicky první kritickou edicí humanistického slovníku. Edice je určena jak filologům a odborníkům zabývajícím se historií české a evropské kultury, tak studentům středních a vysokých škol. Knižní edice obsahuje kromě vlastního slovníku a původních předmluv také úvodní studii o zdrojích a vlivu Nomenclatoru a podrobné ediční zásady. Vzhledem k tomu, že slovník je založen na německé předloze, jsou tyto doprovodné stati přeloženy též do německého jazyka. Překlady do češtiny a němčiny jsou rovněž připojeny k pasážím starého tisku, které byly původně pouze v latině; českojazyčná část slovníku je doplněna o transkripci do novočeského pravopisu. Součástí knižního vydání je CD se sofistikovanou vyhledávací aplikací, které obsahuje nejen všechny texty z knihy, ale i rejstříky českých a latinských slov otištěné v původním vydání a fotokopie starého tisku.
Anotace anglicky
New edition Daniel Adam of Veleslavín: Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino- Graeco-Germanicus from 1598 is the first ever critical edition of humanist dictionary. Edition is intended for both philologists and specialists dealing with the history of Czech and European culture and students of secondary schools and universities. Book includes in addition to the dictionary, and the original prefaces also an introductory study about the sources of the dictionary and the impact of Nomenclator and detailed editorial rules. Nomenclator is based on the German original, therefore are also accompanying studies translated into German. Translations into Czech and German are also connected to the passages of the old press, which were originally only in Latin; Czech part of the dictionary is supplemented by a transcription into modern Czech spelling. Part of the book is CD with sophisticated search application, which contains not only all the texts from the book, but also registers Czech and Latin words printed in the original book and photocopies of old prints.
VytisknoutZobrazeno: 6. 5. 2021 19:24