ŠTOURAČ, Petr, Milan ADAMUS, Dagmar SEIDLOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr JANKŮ, Ivo KŘIKAVA, Zdenek MROZEK, Martin PROCHÁZKA, Jozef KLUČKA, Roman ŠTOUDEK, Ivana BÁRTÍKOVÁ, Martina KOSINOVÁ, Hana HARAZIM, Hana ROBOTKOVÁ, Karel HEJDUK, Zuzana HODICKÁ, Martina KIRCHNEROVA, Jana FRANČÁKOVÁ, Lenka OBARE PYSZKOVA, Jarmila HLOZKOVA a Pavel ŠEVČÍK. Low-dose or high-dose rocuronium reversed with neostigmine or sugammadex for cesarean delivery anesthesia: A randomized controlled non-inferiority trial of time to tracheal intubation and extubation. Anesthesia and Analgesia, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2016, roč. 122, č. 5, s. 1536-1545. ISSN 0003-2999. doi:10.1213/ANE.0000000000001197.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Low-dose or high-dose rocuronium reversed with neostigmine or sugammadex for cesarean delivery anesthesia: A randomized controlled non-inferiority trial of time to tracheal intubation and extubation.
Název česky Nízko nebo vysokodávkované rokuronium zvrácené neostigminem či sugammadexem pro anestezii u císařského řezu: randomizovaná non-inferioritní studie časů tracheální intubace a extubace
Autoři ŠTOURAČ, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Milan ADAMUS (203 Česká republika), Dagmar SEIDLOVÁ (203 Česká republika, domácí), Tomáš PAVLÍK (203 Česká republika, domácí), Petr JANKŮ (203 Česká republika, domácí), Ivo KŘIKAVA (203 Česká republika, domácí), Zdenek MROZEK (203 Česká republika), Martin PROCHÁZKA (203 Česká republika), Jozef KLUČKA (703 Slovensko, domácí), Roman ŠTOUDEK (203 Česká republika, domácí), Ivana BÁRTÍKOVÁ (203 Česká republika), Martina KOSINOVÁ (203 Česká republika, domácí), Hana HARAZIM (703 Slovensko, domácí), Hana ROBOTKOVÁ (203 Česká republika), Karel HEJDUK (203 Česká republika, domácí), Zuzana HODICKÁ (203 Česká republika, domácí), Martina KIRCHNEROVA (203 Česká republika), Jana FRANČÁKOVÁ (203 Česká republika), Lenka OBARE PYSZKOVA (203 Česká republika), Jarmila HLOZKOVA (203 Česká republika) a Pavel ŠEVČÍK (203 Česká republika).
Vydání Anesthesia and Analgesia, Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2016, 0003-2999.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 4.014
Kód RIV RIV/00216224:14110/16:00089761
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1213/ANE.0000000000001197
UT WoS 000374664400046
Klíčová slova česky císařský řez; aktivní reverze nervosvalové blokády; intubační podmínky; pooperační komplikace
Klíčová slova anglicky cesarean delivery; active reversla of neuromuscular blockade; intubation conditions; postoperative complications
Štítky EL OK
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 4. 8. 2016 10:19.
Anotace
BACKGROUND: Rocuronium for cesarean delivery under general anesthesia is an alternative to succinylcholine for rapid-sequence induction of anesthesia because of the availability of sugammadex for reversal of neuromuscular blockade. However, there are no large well-controlled studies in women undergoing general anesthesia for cesarean delivery. The aim of this noninferiority trial was to determine whether rocuronium and sugammadex confer benefit in time to tracheal intubation (primary outcome) and other neuromuscular blockade outcomes compared with succinylcholine, rocuronium, and neostigmine in women undergoing general anesthesia for cesarean delivery. RESULTS: We enrolled 240 parturients. The mean time to tracheal intubation was 2.9 seconds longer in the ROC group (95% confidence interval, -5.3 to 11.2 seconds), noninferior compared with the SUX group. Absence of laryngoscopy resistance was greater in the ROC than in the SUX groups (ROC, 87.5%; SUX, 74.2%; P = 0.019), but there were no differences in vocal cord position (P = 0.45) or intubation response (P = 0.31) between groups. No statistically significant differences in incidence of anesthesia complications or in neonatal outcome were found (10 minute Apgar score, P = 0.07; umbilical artery pH, P = 0.43). The incidence of postpartum myalgia was greater in the SUX group (ROC 0%; SUX 6.7%; P = 0.007). The incidence of subjective complaints was lower in the ROC group (ROC, 21.4%; SUX, 37.5%; P = 0.007). CONCLUSIONS: We conclude that rocuronium for rapid-sequence induction is noninferior for time to tracheal intubation and is accompanied by more frequent absence of laryngoscopy resistance and lower incidence of myalgia in comparison with succinylcholine for cesarean delivery under general anesthesia.
Anotace česky
Cíl: Rokuronium je alternativou k sukcinylcholinu pro celkovou anestezii u císařského řezu v rámci bleskového úvodu díky dostupnosti sguammadexu. Přesto neexistují velké randomizované studie. Cílem této noninferioritní studie bylo zjistit, zda rokuronium v kombinaci se sugammadexem přináší nějaký benefit oproti sukcinylcholinu. Závěr: Rokuronium pro bleskový úvod je noninferioritní a současně přináší nižší výskyt rezistence k laryngoskopii a nižší výskyt myalgie v porovnání se sukcinylcholinem.
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2020 09:18