ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Jana SEDLÁČKOVÁ, Ingrid ČEJKOVÁ, Anna ŠMARDOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 9-34. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-1-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů
Název česky Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokošk
Název anglicky Beginning university teachers and their approaches to teaching and professional self-perception
Autoři ŠEĎOVÁ, Klára (203 Česká republika, domácí), Roman ŠVAŘÍČEK (203 Česká republika, domácí), Jana SEDLÁČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Ingrid ČEJKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Anna ŠMARDOVÁ (203 Česká republika, domácí), Petr NOVOTNÝ (203 Česká republika, domácí) a Jiří ZOUNEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita, 2016, 1803-7437.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00089845
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2016-1-2
Klíčová slova česky ysokoškolská výuka;vysokoškolští učitelé;pojetí výuky;vztah mezi výukou a výzkumem
Klíčová slova anglicky teaching at the university level;university teachers;approaches to teaching;the relationship between teaching and research
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 11. 4. 2017 15:22.
Anotace
V této studii se zabýváme otázkou, jaké je pojetí výuky u začínajících učitelů na Masarykově univerzitě. Vycházíme z analýz y 19 hloubkových polostrukturovaných rozhovorů se začínajícími učiteli z různých fakult. Identifikujeme různá pojetí výuky, mezi nimiž dominuje důraz na předávání znalostí a interakci se studenty. Vedle toho rozlišujeme různá sebepojetí vysokoškolských učitelů – někteří se definují především jako vědci, jiní jako učitelé, poslední skupina se chápe jako univerzální, vyrovnaně propojující vědu a výzkum. Za hlavní přínos této studie považujeme skutečnost, že se podařilo propojit sebepojetí a pojetí výuky – vědci, učitelé a univerzálové pojímají svoji výuku různě. Respondenti-vědci se soustředí především na předávání poznatků, respondenti-učitelé chápou dobrou výuku jako energii a čas věnovaný studentům a respondenti- -univerzálové zdůrazňují praktičnost vědění a cíl motivovat studenty, aby na sobě pracovali sami.
Anotace anglicky
The aim of this paper is to describe approaches to teaching taken by beginning teachers at Masaryk University. The paper stems from an analysis of 19 deep semi-structured interviews with beginning teachers from various faculties. The paper specifies different approaches to teaching while placing emphasis on transmission of knowledge and interaction with students, which it establishes as dominant among them. The paper further identifies three types of self-perception among beginning teachers who see themselves as either research-oriented or teaching-oriented or else as universal teachers who manage both. The main contribution of the paper lies in its ability to connect the different types of approaches to the different types of self-perceptions. The paper thus shows that researchers, teachers and universal teachers approach their teaching differently: beginning researchers emphasise transmission of knowledge, beginning teachers emphasise that good teaching should include the devoting of time and energy to students, while universal teachers emphasise the practical nature of knowledge and motivate students to work on themselves.
Návaznosti
MUNI/A/1147/2015, interní kód MUNázev: Celoživotní učení v institucionálních souvislostech
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 1. 2021 18:53