POLČÁK, Radim, František PÚRY, Jakub HARAŠTA, Tomáš ABELOVSKÝ, Petr KLEMENT, Matěj MYŠKA, Václav STUPKA, Alena PEJČOCHOVÁ a Tomáš ELBERT. Elektronické důkazy v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 254 s. ISBN 978-80-210-8073-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Elektronické důkazy v trestním řízení
Název česky Elektronické důkazy v trestním řízení
Název anglicky Electronic evidence in criminal procedure
Autoři POLČÁK, Radim, František PÚRY, Jakub HARAŠTA, Tomáš ABELOVSKÝ, Petr KLEMENT, Matěj MYŠKA, Václav STUPKA, Alena PEJČOCHOVÁ a Tomáš ELBERT.
Vydání 1. vyd. Brno, 254 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8073-7
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 1. 6. 2016 10:06.
Anotace
Komunikační technologie představují dynamicky se rozvíjející oblast a trestní právo procesní se musí s jejich vývojem vypořádat. S narůstajícím objemem elektronických důkazů, které je nutno používat, představuje ad hoc judikatura často nepraktické řešení neposkytující dostatečnou právní jistotu. Monografie představuje ucelený přístup k důkazní teorii skrze kapitoly důkaz a informace, dokazování v trestním řízení a data jako důkaz v trestním řízení. Následující kapitoly se pak věnují jednotlivým důkazním prostředkům využitelným v trestním řízení. Konkrétně se jedná o e-mail, osobní profil na sociální síti, webovou prezentaci, data zpracovávaná poskytovateli služeb informační společnosti, odposlechy, data z mobilních komunikačních zařízení a data získaná v rámci činnosti dohledových systémů kybernetické bezpečnosti.
Anotace anglicky
Communication technologies present a dynamic area and the criminal procedure has to deal with its development. With the increasing volume of electronic evidence, ad hoc case-law does not provide us with sufficient legal certainly. This monograph presents a systematic approach to burden of proof theory of electronic evidence in chapters Evidence and information, Evidence in criminal proceeding, and Data as an evidence in criminal proceeding. Following chapters are devoted to different types of evidence usable in criminal proceeding; specifically e-mail, personal profile on social network, web presentation, data processed by ISPs, wiretap, data from mobile communication devices and the data obtained by the supervisory system of cybersecurity.
VytisknoutZobrazeno: 16. 10. 2019 12:18