EN

Dětské pojetí smrti

ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Dětské pojetí smrti. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 147 s. ISBN 978-80-210-8268-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8268-2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dětské pojetí smrti
Název anglicky Children s conceptions of death
Autoři ŽALOUDÍKOVÁ, Iva.
Vydání 1., elektronické vyd. Brno, 147 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-8268-7
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8268-2016
Klíčová slova česky děti; smrt; koncept smrti; dětské představy o smrti; dětské chápání smrti; dětské vnímání smrti; dětské pojetí smrti
Klíčová slova anglicky children; death; death concept; children’s images of death; children’s understanding of death; children’s conceptions of death
Štítky Munipress
Bibliografie 75 záznamů
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 27. 6. 2016 11:09.
Anotace
Publikace se zabývá představami školních a předškolních dětí o fenoménu smrti. Přibližuje faktory ovlivňující koncept smrti jako je věk, kognitivní zralost, religiozita, komunikace v rodině, vlastní zkušenost se smrtí a další. Sleduje vývoj konceptu smrti u dětí ve věku od 3 do 11 let se zjištěním jednotlivých komponent smrti (univerzalita, nevratnost, aj.) a posouzením rozvinutosti konceptu smrti. K tomuto zjištění je použito kvalitativní metody kresby, rozhovoru pozorování a pojmové mapy. V závěru se zaměřuje se na doporučení, jak seznámit děti se smrtí, na proces truchlení, na to, jak s dětmi o smrti hovořit ve škole nebo v rodině.
Anotace anglicky
This monography deals with young school and preschool children’s perceptions, images, understanding of death phenomena. It is concerned on the factors which influenced the maturity of death concept like age, cognitive development, communication in the family environment, personal experience etc. It focuses on development of death concept in children aged 3 to 11 with its components as universality, irreversibility, etc. The qualitative methodology is used in the research part: drawnings, an individual semistructured interview, an observation and mental maps. In the end there is a reccomendation how to talk with children about death in school and in the family.
VytisknoutZobrazeno: 25. 4. 2019 00:36

Další aplikace