ŠTAMPACH, Radim a Eva MULÍČKOVÁ. Automated generation of tactile maps. Journal of Maps. TAYLOR & FRANCIS, 2016, roč. 12, June, s. 532-540. ISSN 1744-5647. doi:10.1080/17445647.2016.1196622.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Automated generation of tactile maps
Název česky Automatické generování taktilních map
Autoři ŠTAMPACH, Radim (203 Česká republika, garant, domácí) a Eva MULÍČKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Journal of Maps, TAYLOR & FRANCIS, 2016, 1744-5647.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW online verze článku - volný přístup pro 50 prvních přístupů online verze článku - placený přístup
Impakt faktor Impact factor: 2.174
Kód RIV RIV/00216224:14310/16:00090253
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1080/17445647.2016.1196622
UT WoS 000388817100066
Klíčová slova česky taktilní mapy; tyflomapa; slepci; porucha vidění; ArcGIS; Python
Klíčová slova anglicky tactile map; tyflomap; blind; visually impaired; ArcGIS; Python
Štítky AKR, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Změněno: 30. 3. 2017 11:39.
Anotace
The Support Centre for Students with Special Needs at Masaryk University (the Teiresias Centre) in Brno, Czech Republic asked the team at the Department of Geography at the Faculty of Science to develop a technological procedure for the preparation of tactile maps from available sources of data. Most users would be blind and visually impaired students of Masaryk University. A set of scripts in Python language was prepared for the ArcGIS environment. The scripts prepare the source data, modify the layers, generate the layout of map sheets and export map sheets. The grid of map sheets covers the whole area of Brno City. Printed map sheets are combinable into larger areas. The scale of each map sheet is 1:2500.
Anotace česky
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky na Masarykově univerzitě (Teiresias) požádalo tým Geografického ústavu na Přírodovědecké fakultě o vytvoření postupu pro přípravu taktilních map z dostupných zdrojů dat. Většinu uživatelů mají tvořit slepý a slabozrací studenti Masarykovy univerzity. Byla připravena sada skriptů v jazyce Python pro použití v programu ArcGIS. Skripty připraví zdrojová data, pozmění mapové vrstvy, vytvoří mapové listy a exportují je. Klad mapových listů pokrývá celé území Brna. Vytištěné mapy mohou být spojovány do větších ploch. Měřítko mapových listů je 1:2500.
Návaznosti
MUNI/A/0952/2013, interní kód MUNázev: Analýza, hodnocení a vizualizace globálních environmentálních změn v krajinné sféře Země (Akronym: AVIGLEZ)
Investor: Masarykova univerzita, Analýza, hodnocení a vizualizace globálních environmentálních změn v krajinné sféře Země, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 24. 5. 2022 01:45