JURKOVIČOVÁ, Lenka, Radka ŠMÍDOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ a Balázs KOMORÓCZY. Osteologická analýza únětického sídliště z lokality Pasohlávky - poloostrov. Časopis České společnosti antropologické, Olomouc, 2016, roč. 66, č. 1, s. 19-22. ISSN 1804-1876.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Osteologická analýza únětického sídliště z lokality Pasohlávky - poloostrov
Název anglicky Osteological analysis of Únětice culture settlement from the site Pasohlávky – poloostrov
Autoři JURKOVIČOVÁ, Lenka (703 Slovensko, garant, domácí), Radka ŠMÍDOVÁ (203 Česká republika, domácí), Sandra SÁZELOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Balázs KOMORÓCZY (348 Maďarsko).
Vydání Časopis České společnosti antropologické, Olomouc, 2016, 1804-1876.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/16:00090270
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky doba bronzová; únětická kultura; antropologická analýza; archeozoologická analýza
Klíčová slova anglicky Bronze Age; Únětice culture; anthropological analysis; archaeozoological analysis
Štítky AKR, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Změněno: 9. 4. 2017 10:41.
Anotace
Osteologická analýza lidských a zvířecích kosterních pozůstatků z polykulturní lokality Pasohlávky-poloostrov byla zaměřena na nálezy datované do únětické kultury (2300-1700 BC). Cílem antropologické analýzy bylo odhadnout pohlaví, věk a výšku postavy s využitím široké škály standardních morfoskopických a morfometrických metod, dále popsat patologické projevy a anatomické variety. Celkem bylo analyzováno deset jedinců, z toho byli čtyři muži, tři ženy a tři nedospělí jedinci. Cílem archeozoologické analýzy bylo taxonomicky a anatomicky určit zvířecí kosterní pozůstatky, stanovit jejich věk pomocí standardních archeozoologických metod, dále popsat patologické změny, anatomické variety a humánní i non-humánní tafonomické jevy. Závěrem byly analyzovány způsoby exploatace těl domestikovaných zvířat (typických pro pozdní dobu bronzovou) lidmi žijícími na této lokalitě a lze říci, že jsou analogické situacím na dalších únětických sídlištích jižní Moravy.
Anotace anglicky
The osteological analysis of human and animal skeletal remains from polycultural site Pasohlávky – poloostrov was focused on the Únětice culture period, dated to about 2300–1700 BC. The anthropological analysis was aimed to estimate sex, age and stature of individuals using a broad spectrum of standard morphoscopic and metric methods, and to describe pathologies and anatomical varieties. In total ten individuals were examined, comprising of four men, three women, and three juveniles with intermediate sex. The archaeozoological analysis scoped to describe animal remains taxonomically and anatomically, to estimate age using standard archaeozoological methods, to determine pathologies or anatomical anomalies, and to describe taphonomic changes on these remains (caused by either humans or animals). Finally, the exploitation of domesticated species by humans living at this site was analyzed and we can conclude that the role of these species (typically bred in the late Bronze Age) is analogous to other Únětice culture sites from Moravia.
Návaznosti
MUNI/A/1170/2015, interní kód MUNázev: Terénní a laboratorní zpracování osteologického materiálu z archeologických kontextů
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 1. 6. 2020 05:14