GULOVÁ, Lenka, Markéta SEDLÁKOVÁ, Veronika NÝDRLOVÁ, Jan BUCHTA, Veronika KOLAŘÍKOVÁ, Margita RÁCOVÁ, Radim ŠÍP, Ema ŠTĚPAŘOVÁ, Lucie ČECHOVSKÁ, Lukáš MUSIL a Michael SCHMIDT. Aplikace mechanismů sociální pedagogiky do sociální a pedagogické práce – praxe a výzkum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 154 s. ISBN 978-80-210-8159-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aplikace mechanismů sociální pedagogiky do sociální a pedagogické práce – praxe a výzkum
Název anglicky Application of Mechanisms of Social Education in Social Work and Teaching – Practice and Research
Autoři GULOVÁ, Lenka, Markéta SEDLÁKOVÁ, Veronika NÝDRLOVÁ, Jan BUCHTA, Veronika KOLAŘÍKOVÁ, Margita RÁCOVÁ, Radim ŠÍP, Ema ŠTĚPAŘOVÁ, Lucie ČECHOVSKÁ, Lukáš MUSIL a Michael SCHMIDT.
Vydání 1. vyd. Brno, 154 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8159-8
Klíčová slova česky Sociální pedagogika; analýza výzkumu; aplikace do praxe; sociální práce; sociálně znevýhodněné skupiny; kvalitativní metodologie
Klíčová slova anglicky Social education; research analysis; application in practice; social work; socially disadvantaged groups; qualitative methodology
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 8. 7. 2016 15:00.
Anotace
Publikace představuje různé oblasti, do kterých lze implementovat sociálně pedagogické mechanismy a přístupy. Přes různorodost oblastí, které se zde otvírají, lze nalézt společná témata a blízkost cílových skupin. Jednotlivé kapitoly spojuje různé definování sociální pedagogiky, metodologie v pomáhajících profesích a snahy o podporu a aktivizaci nejrůznějších skupin obyvatelstva. Představuje se zde téma menšin, souvislosti mezi sociální pedagogikou a speciální pedagogikou, propojení sociální pedagogiky a sociální práce a význam dramatické výchovy v aktivizaci sociálně znevýhodněných jedinců a skupin. V kapitolách se rovněž uvádí příklady výzkumných šetření a jejich významu pro zefektivnění praxe. Jedná se zejména o kvalitativní metodologii.
Anotace anglicky
The publication presents different areas in which mechanisms and approaches of social education can be implemented. Common topics and relations among target groups can be identified within the variety of topics that open themselves here. The individual chapters are connected by different definitions of social education, methodology in helping professions and the effort for support and activation of various groups of the population. There is the topic of minorities, connections between social education and special education, links between social education and social work and the importance of drama education in activation of socially disadvantaged individuals and groups. The chapters also contain examples of research investigations and their importance for increasing the effectiveness of practice. They follow mainly the qualitative methodology.
Návaznosti
MUNI/A/1312/2014, interní kód MUNázev: Koncept výzkumu aktivit a jevů v současném světě v kontextu sociální pedagogiky (Akronym: KoVySocped)
Investor: Masarykova univerzita, Koncept výzkumu aktivit a jevů v současném světě v kontextu sociální pedagogiky, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 17. 6. 2024 07:11