KHAN, Atta Ullah, Pavel BROŽ, Milena PREMOVIC, Jana PAVLŮ, Jan VŘEŠŤÁL, Xin-Lin YAN, Daniele MACCIO, Adriana SACCONE, Gerald GIESTER a Peter Franz ROGL. The Ti-Mn system revisited: experimental investigation and thermodynamic modelling. Physical Chemistry Chemical Physics. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2016, roč. 18, č. 33, s. 23326-23339. ISSN 1463-9076. doi:10.1039/c6cp04542a.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Ti-Mn system revisited: experimental investigation and thermodynamic modelling
Název česky Přehodnocení soustavy Mn-Ti: experimentální studium a termodynamické modelování
Autoři KHAN, Atta Ullah (40 Rakousko), Pavel BROŽ (203 Česká republika, garant, domácí), Milena PREMOVIC (688 Srbsko, domácí), Jana PAVLŮ (203 Česká republika, domácí), Jan VŘEŠŤÁL (203 Česká republika, domácí), Xin-Lin YAN (40 Rakousko), Daniele MACCIO (380 Itálie), Adriana SACCONE (380 Itálie), Gerald GIESTER (40 Rakousko) a Peter Franz ROGL (40 Rakousko).
Vydání Physical Chemistry Chemical Physics, Cambridge, Royal Society of Chemistry, 2016, 1463-9076.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10403 Physical chemistry
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 4.123
Kód RIV RIV/00216224:14740/16:00088086
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
Doi http://dx.doi.org/10.1039/c6cp04542a
UT WoS 000382109300061
Klíčová slova česky soustava Ti-Mn; výpočet ab initio; krystalografie; fázový diagram; termodynamické modelování
Klíčová slova anglicky Ti-Mn system; Ab initio calculation; Crystallography; Phase diagram; Thermodynamic modelling
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 22. 2. 2017 13:09.
Anotace
The Mn-Ti system has been experimentally studied and thermodynamically modelled based on CALPHAD method supported by new ab initio calculations. The new thermodynamic description of the Mn-Ti system creates the basis for thermodynamic evaluation of higher order systems.
Anotace česky
Soustava Mn-Ti byla experimentálně studována a termodynamicky popsána na základě metody CALPHAD za podpory nových ab initio výpočtů. Nový termodynamický popis soustavy Mn-Ti je základem pro termodynamické vyhodnocení soustav vyššího řádu.
Návaznosti
GA14-15576S, projekt VaVNázev: Komplexní studium fázových diagramů pokročilých kovových materiálů, kombinující ab initio a semiempirické modelování s experimentálními postupy
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
LQ1601, projekt VaVNázev: CEITEC 2020 (Akronym: CEITEC2020)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národní program udržitelnosti II (LQ)
VytisknoutZobrazeno: 5. 8. 2021 11:29