STARÝ, Tomáš, Pavla MORICOVÁ, Martina ZAPLETALOVÁ, Lenka KUBIENOVÁ, Lenka LUHOVÁ, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Marek PETŘIVALSKÝ and Jan LOCHMAN. Study of transcriptome changes in tomato plants after application of elicitin oligandrin and β-aminobutyric acid (BABA). In 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Study of transcriptome changes in tomato plants after application of elicitin oligandrin and β-aminobutyric acid (BABA)
Name (in English) Study of transcriptome changes in tomato plants after application of elicitin oligandrin and β-aminobutyric acid (BABA)
Authors STARÝ, Tomáš, Pavla MORICOVÁ, Martina ZAPLETALOVÁ, Lenka KUBIENOVÁ, Lenka LUHOVÁ, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Marek PETŘIVALSKÝ and Jan LOCHMAN.
Edition 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology, 2014.
Other information
Type of outcome Conference abstract
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D., učo 13418. Changed: 1. 9. 2016 17:40.
Links
GAP501/12/0590, research and development projectName: Charakterizace procesů zapojených v indukci resistence rostlin na patogeny s využitím elicitinů se změněnou schopností vyvolávat obranné reakce
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 28. 5. 2022 00:20