LNĚNIČKA, Libor. Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of 23rd Central European Conference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 507 s. ISBN 978-80-210-8314-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of 23rd Central European Conference
Autoři LNĚNIČKA, Libor.
Vydání 1., elektronické vyd. Brno, 507 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-8314-1
Doi 10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016
Klíčová slova anglicky fieldwork; geography education; urban area; powerful knowledge
Štítky Munipress
Bibliografie 1198 záznamů
Změnil Změnila: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Změněno: 5. 9. 2016 13:56.
Anotace
Postkonferenční sborník je primárně určen pro účastníky 23. středoevropské geografické konference, která se konala v říjnu 2015 na půdě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Příspěvky obsažené ve sborníku jsou rozděleny podle odborných sekcí (plenární zasedání, digitální geografická data, krajina jako laboratoř, užitečná geografie, geografické vzdělávání, mladí geografové a posterová sekce) a odráží aktuální stav odborného zájmu účastníků konference. V příspěvcích jsou prezentovány aktuální trendy geografického výzkumu odborníků z Česka, Slovenska, Polska a Nepálu.
Anotace anglicky
The Ex-post Proceedings is focused on participants of the 23rd Central European geographic conference, which was going in October 2015 on the Faculty Education, Masaryk University. Abstracts are distributed by specialized sections (plenary meeting, digital geographic data, landscape as a laboratory, useful geography, geographic education, young geographers and poster section) and reflect current scientific interest of the conference participants. The papers are presented current trends in geographical research experts from the Czech Republic, Slovakia, Poland and Nepal.
VytisknoutZobrazeno: 27. 1. 2023 06:35