ŠMÍDOVÁ, Iva. No Room for Balancing: Mothers and Professors in Czech Maternity Hospitals. Intersections EEJSP, Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2016, roč. 2, č. 3, s. 42-60. ISSN 2416-089X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název No Room for Balancing: Mothers and Professors in Czech Maternity Hospitals
Název česky Žádný prostor pro rovnost: matky a profesoři v českých porodnicích
Autoři ŠMÍDOVÁ, Iva (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Intersections EEJSP, Budapest, Hungarian Academy of Sciences, 2016, 2416-089X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50403 Social topics
Stát vydavatele Maďarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW PDF of the article
Kód RIV RIV/00216224:14230/16:00091054
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000407649100003
Klíčová slova česky lékařská profese; genderovaná organizace; genderové univerzum; harmonizace práce a života; kvalůitativní výzkum; sociologie
Klíčová slova anglicky medical profession; gendered organization; gender universe; work-life balance; qualitative research; sociology
Štítky gender order, gender relations, medical sociology, work-life balance
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 15. 2. 2019 10:58.
Anotace
The paper analyses the complex issue of work-life balance in the medical setting of Czech maternity hospitals. The issue of work-life balance has not been dealt with adequately; the organisation of professional careers in medicine is understood in terms of making sacrifices for the profession. However, analysis of the everyday lives of members of the profession provides insight into the practices and strategies that are adopted for coping with demanding work and gender prejudices, and the striving to create a satisfactory personal life. The article targets the structural mechanisms that reproduce Czech hospital gender regimes and their effects on work-life balance according to the individual coping strategies of the actors involved. These are conceptually framed using the symbolic system of the gender universe (Harding, 1987) and the theory of gendered organisations (Acker, 1990). The empirical data used in the analysis comes from qualitative research (2011-2014) into Czech reproductive medicine, specifically obstetrics. It is primarily based on in-depth interviews with senior physicians, although other data sources were also utilised. Physicians’ own reflections of the current status quo in Czech hospitals are critically assessed and framed in a structural context with reference to the broader social mechanisms that re/produce gender in/equality in the labour market.
Anotace česky
Článek analyzuje komplexitu slaďování práce a osobního života v lékařském prostředí českých porodnic. Jde o zanedbávané téma, kariérní postup je v této oblasti vnímán jako oběť profesi. Analýza výpovědí o každodenním životě příslušníků lékařské profese nabízí vhled do jednání a strategií přijatých ke zvládání náročného povolání včetně genderových předsudků ve snaze žít uspokojující život. Článek se zaměřuje na strukturní mechanismy reprodukující nemocniční genderové režimy a jejich dopady na sladění práce s osobním životem individuálních aktérů. Konceptuálně je téma rámováno symbolickým systémem genderového univerza (Harding, 1987)a teorií genderovaných organizací (Acker, 1990). Použitá empirická data pocházejí z kvalitativního výzkumu (2011-2014) české reprodukční medicíny, konkrétně porodnictví. Analáza je založena na hloubkových rozhovorech s lékaři v seniorních pozicích nemocniční hierarchie i na dalších typech dat. Reflexe českých lékařů, pokud jde o status quo, jsou zasazeny do širšího kontextu sociálních mechanismů re/produkujících generovou ne/rovnost na trhu práce.
VytisknoutZobrazeno: 19. 1. 2020 23:23