PÍŠOVÁ, Michaela a Světlana HANUŠOVÁ. Začínající učitelé a drop-out. Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 386-407. ISSN 0031-3815.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Začínající učitelé a drop-out
Název česky Začínající učitelé a drop-out
Název anglicky Novice teachers and drop-out
Autoři PÍŠOVÁ, Michaela (203 Česká republika, domácí) a Světlana HANUŠOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Pedagogika, Praha, Univerzita Karlova, 2016, 0031-3815.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/16:00088305
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky literární přehled; učitelé a drop-out; začínající učitel; míra drop-outu; objektivní determinanty drop-outu
Klíčová slova anglicky review of literature; teachers and drop-out; novice teacher; drop-out rate; objective determinants of drop-out
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 26. 4. 2017 09:25.
Anotace
Jedním z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání je nedostatek učitelů, způsobený mj. vzrůstající mírou ztráty kvalifikovaných učitelů způsobené jejich odchodem z profese či přechodem na jinou školu, tzv. drop-outem. Nejohroženější profesní skupinou jsou přitom učitelé–novicové. Text nabízí literární přehled studií drop-outu začínajících učitelů v různých kulturních rámcích. Analýza studií byla zaměřena (1) na míru drop-outu začínajících učitelů a (2) na faktory, které drop-out způsobují, a to zejména na kontextuální proměnné – tzv. objektivní determinanty profesní dráhy v učitelství. Výsledky mohou být informativní pro českou odbornou veřejnost, pedagogický výzkum i vzdělávací politiku, které zatím drop-outu příliš pozornosti nevěnují. Cílem článku je proto iniciovat odbornou diskusi a výzkum k problematice drop-outu začínajících učitelů u nás.
Anotace anglicky
One of the factors influencing the quality of education is teacher shortage, caused, among other factors, also by an increasing rate of attrition of qualified teachers who drop-out from teaching profession or from their schools. The most vulnerable professional group are novice teachers. The text offers a literature review of studies focusing on novice teacher drop-out in different cultural contexts. The analysis of the studies aimed at (1) rate of novice teacher drop-out and (2) factors that cause drop-out, especially contextual variables, so-called objective determinants of teacher career path. The results can be informative for Czech experts, educational research and educational policy that have not paid too much attention to drop-out so far. The aim of the text is to initiate professional discussion and research concerning novice teacher drop-out in the Czech Republic.
Návaznosti
GA15-12956S, projekt VaVNázev: Jaký význam má kontext: objektivní determinanty socializace začínajících učitelů
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 16. 12. 2019 03:21