ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Cesta k učitelství v socialistickém Československu pohledem pamětníků. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 3, s. 131-159. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-3-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cesta k učitelství v socialistickém Československu pohledem pamětníků
Název anglicky On teaching in socialist Czechoslovakia through the perspective of contemporaries
Autoři ZOUNEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí), Michal ŠIMÁNĚ (203 Česká republika, domácí) a Dana KNOTOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita, 2016, 1803-7437.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00088335
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2016-3-7
Klíčová slova česky vzdělávání učitelů; socialistické Československo; komunistická ideologie; metoda orální historie
Klíčová slova anglicky teacher education; socialist Czechoslovakia; communist ideology; oral history method
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 10. 4. 2017 19:23.
Anotace
Autoři se ve své studii zaměřují na učitele základních škol a jejich cestu k profesi učitele v socialistickém Československu. Jejím hlavním cílem je prohloubení a doplnění dosavadních poznatků o studiu učitelství. V textu autoři odpovídají na tři otázky: Co předcházelo studiu učitelství? Jak učitelé reflektují svoji pregraduální přípravu? Jak se promítla do jejich studia tehdejší ideologie? Hlavní metodou sběru dat byla metoda orální historie a rovněž studium archivních pramenů a legislativních dokumentů. Autoři popisují a vysvětlují motivaci ke studiu učitelství, ale také různé podoby přijímání ke studiu i důvody k nepřijetí. V další části jsou vysvětleny některé konkrétní dopady mnoha nepromyšlených reforem na studium učitelů, dále je popsána problematika praxí i tzv. ideologická výchova.
Anotace anglicky
The authors focus on primary school teachers and their journey to the teaching profession in socialist Czechoslovakia. The main objective of this article is to deepen knowledge about the teachers’ education. The authors answer three questions in this text: What preceded the study of teaching? How do the teachers reflect their undergraduate training? How is socialist ideology reflected in their studies? The main methods of data collection were the oral history method and the study of archival sources and legislative documents. The authors describe and explain teachers’ motivations to major in teaching and explore various forms of admissions to studies and reasons for rejection. The next part of the text explains some specific effects of many unpremeditated reforms on teacher education; it describes issues related to teaching practice and to “ideological” education.
Návaznosti
GA14-05926S, projekt VaVNázev: Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 25. 10. 2020 00:04