HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Who are those healthy behaved? The analysis of the relationship between personality and health-related behavior. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X.. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. s. 140-148, 9 s. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.15.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Who are those healthy behaved? The analysis of the relationship between personality and health-related behavior
Název česky Kdo jsou ti, kteří produkují zdraví chování? Analýza vztahu mezi osobností a chováním souvisejícím se zdravím
Autoři HAVIGEROVÁ, Jana Marie (203 Česká republika, garant, domácí), Jaroslava DOSEDLOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Iva BUREŠOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Amsterdam, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, od s. 140-148, 9 s. 2016.
Nakladatel Future Academy
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00088372
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISSN 2357-1330
Doi http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.11.15
UT WoS 000390872300015
Klíčová slova česky chování související se zdravím; osobnostní rysy; zodpovědnost; emoční stabilita; sociabilita
Klíčová slova anglicky Health related behaviour; personality traits; responsibility; emotional stability; sociability
Štítky health-related behaviour, personality, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr., učo 2243. Změněno: 6. 3. 2018 15:17.
Anotace
The paper is focused on health-related behavior. The study forms part of a large research project with the title “Health-Enhancing and Health-Threatening Behavior: Determinants, Models, and Consequences“ (GA13- 19808S). The purpose of this study is to find a relationship between personality variables (measured using GPP-I questionnaire) and health-related behavior (measured using the Health-Related Behavior Scale, Dosedlová et al., 2013). The research sample of this study consisted of N=650 undergraduates (61.1% women and 38.9% men) aged 18-26 years. In cluster analysis, three different life styles were defined using ten health-related factors. Superhealthy behaved students, unlike those healthy and unhealthy behaved, are represented much more frequently by women than men living in a partnership. Correlation analysis and analyses of variance were conducted to examine whether students with different health-related life-styles differ in chosen personal characteristics. As indicated by the results, there is a tight relationship between personality and life style. In university graduates, the strongest relationship was found between health-related behavior and personality traits: responsibility and stability (the lower the responsibility and stability, the more unhealthy the life style). A tendency connected with the sociability trait is interesting: the higher the sociability, the higher the tendency to produce some of the extreme behavior types (unhealthy or super-healthy). A hypothesis is formulated regarding the effect of increasing probability of the conception and protective action of the primary family setting on the choice of health-related behavior.
Anotace česky
Příspěvek se zabývá problematikou zdraví-souvisejícího chování. Studie je součástí rozsáhlého výzkumu „Zdraví podporující a zdraví poškozující chování: determinanty, modely a konsekvence“ (GA13-19808S). Cílem prezentované studie je nalézt vztah mezi osobnostními proměnnými (měřeno dotazníkem GPP-I) a chováním souvisejícím se zdravím(měřeno Health-Related Behaviour Scale, Dosedlová et al. 2013). Výzkumný soubor sestával z N=650 vysokoškolských studentů(61.1% women and 38.9 % men) ve věku 18-26 let. Metodou klastrové analýzy provedené na deseti faktorech chování souvisejícího se zdravím byly detekovány tři životní styly. Super zdravě se chovající sutdenti, na rozdíl od studentů produkujících zdravé a nezdravé chování, je pozorováno prokazatelně častěji u žen a osob žijících v partnerském vztahu. Pro detekování rozdílů v osobnostech osob produkujících chování reprezentované třemi odlišnými životními styly (super zdravé, zdravé a nezdravé) byly použity metody korelační analýzy a analýzy rozptylu. Výsledky ukazují, že mezi osobností a životním stylem existuje těsný vztah. Nejsilnější vztah byl u vysokoškoláků nalezen mezi chováním souvisejícím se zdravím a těmito osobnostními rysy: zodpovědnost a stabilita (čím nižší zodpovědnost a stabilita, tím nezdravější životní styl). Zajímavá je tendence svázaná s rysem sociabilita: čím vyšší sociabilita, tím větší tendence produkovat některý z krajních typů chování (nezdravý nebo superzdravý). Vysloveny jsou hypotéza o vlivu zvyšující se pravděpodobnosti početí a ochranného působení primárního rodinného prostředí na volbu chování souvisejícího se zdravím.
Návaznosti
GA13-19808S, projekt VaVNázev: Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely a konsekvence
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 10. 2019 08:35