HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Pavel DUFEK, Jiří BAROŠ, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. Demokratyzacja i prawa czlowieka. Spojrzenie z Europy Srodkowej. první. Krakow - Brno: Osrodek Mysli Politycznej – Uniwersytet Masaryka, 2016. 327 s. Studie i analizy. ISBN 978-83-64753-47-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Demokratyzacja i prawa czlowieka. Spojrzenie z Europy Srodkowej
Název česky Demokratizace a práva člověka. Středoevropské pohledy
Název anglicky Democratization and Human Rights. Views from Central Europe
Autoři HOLZER, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Pavel MOLEK (203 Česká republika), Pavel DUFEK (203 Česká republika), Jiří BAROŠ (203 Česká republika), Michal MOCHŤAK (703 Slovensko), Ivo POSPÍŠIL (203 Česká republika), Petr PRECLÍK (203 Česká republika) a Hubert SMEKAL (203 Česká republika).
Vydání první. Krakow - Brno, 327 s. Studie i analizy, 2016.
Nakladatel Osrodek Mysli Politycznej – Uniwersytet Masaryka
Další údaje
Originální jazyk polština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/16:00088386
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-83-64753-47-3
Klíčová slova česky Demokratizace; práva člověka; střední Evropa
Klíčová slova anglicky Democratization; Human Rights; Central Europe
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D., učo 2329. Změněno: 7. 12. 2016 14:57.
Anotace
Pytania: czy można sobie wyobrazić demokrację bez praw człowieka i na odwrót, czy pojęcia demokratyzacji i praw człowieka muszą koniecznie być ze sobą powiązane, albo czy aktualnie dominujące integralne pojmowanie ich relacji nie tworzy problemów dla demokratycznej praktyki politycznej, są w każdym razie bardzo gorące. Zresztą, oba pojęcia są dziś kwestionowane także oddzielnie w kontekście rozważań o obecnym „kryzysie demokracji“ i możliwych drogach wyjściach z niego. Jako jedno ze znaczących rozwiązań wymienia się demokratyzację demokracji, co może oznaczać zbliżanie się demokracji do jej aktywistycznych, interwencjonistycznych, czy nawet walczących (bojowych) form. Z drugiej strony trzeba wspomnieć o komunitarystycznej czy konserwatywnej krytyce przerostu praw człowieka i jego efekcie – atomizacji społeczeństwa. Wreszcie należy uwzględnić to, iż istnieją dziś dwa niezbyt komunikujące się ze sobą „światy” akademickiej teorii demokratycznej, które łączy pojęcie demokracja liberalna. Z jednej strony jest to świat empirycznych, analitycznych studiów realnie istniejących reżimów politycznych, a z drugiej - świat polityczno-filozoficznej refleksji, normatywnego (choć w idealnym przypadku empirycznie dowiedzionego) krytycznego osądu zalet, obietnic i ograniczeń demokracji. Po to, by dialog na poziomie akademickim i ogólnospołecznym był pożyteczny, trzeba rozróżniać między tym, co jest owym ideałem, ku któremu winny współczesne demokracje podążać, jakie przesłanki i przy zastosowaniu jakich narzędzi jest skonstruowany oraz co ów ideał pokazuje w sensie ewentualnych reform lub transformacji znanego liberalnego, przedstawicielskiego modelu demokracji elektoralnej w Europie Środkowej.
Anotace česky
Základním cílem monografie je okomentovat význam a důsledky proměn demokratizačního a lidskoprávního diskursu na současné sociopolitické procesy, a to s přihlédnutím a akcentací středoevropských reálií.
Anotace anglicky
The main aim of this volume is to examine the significance and consequences that the shifts within the discourses on democratisation and human rights entail for contemporary socio-political processes, with a special emphasis on the region of Central and Eastern Europe (CEE).
Návaznosti
GAP408/11/0709, projekt VaVNázev: Soudobé výzvy demokracii ve středovýchodní Evropě
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 10. 12. 2019 01:06