TUŠKOVÁ, Jana Marie a Hana ŽIŽKOVÁ. Postoje českých žen k přechylování příjmení. In Lucia Molnár Satinská, Iveta Valentová. Jazykovedné štúdie XXXIII. Prechyľovanie: áno – nie? 1. vyd. Bratislava: Veda, vydateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016. s. 119-133, 15 s. ISBN 978-80-224-1550-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Postoje českých žen k přechylování příjmení
Název anglicky Attitudes of Czech Women Towards Surname Affixation
Autoři TUŠKOVÁ, Jana Marie (203 Česko, garant, domácí) a Hana ŽIŽKOVÁ (203 Česko, domácí).
Vydání 1. vyd. Bratislava, Jazykovedné štúdie XXXIII. Prechyľovanie: áno – nie? od s. 119-133, 15 s. 2016.
Nakladatel Veda, vydateľstvo Slovenskej akadémie vied
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/16:00092114
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-224-1550-7
Klíčová slova česky čeština; přechylování; příjmení žen; sociolingvistická sonda
Klíčová slova anglicky Czech language; affixation; women's surname; sociolinguistic point
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761. Změněno: 6. 3. 2017 10:12.
Anotace
Přechylování příjmení je jednou z mála oblastí češtiny, která je regulována právními předpisy. Postoje českých žen k volbě podoby jejich příjmení se však liší a v neoficiální komunikaci záleží na rozhodnutí ženy, v jaké podobě své příjmení použije. Příspěvek vychází z rozsáhlého dotazníkového výzkumu a je sociolingvistickou sondou mapující postoje současných českých žen k aktuální a citlivé otázce přechylování či nepřechylování jejich příjmení.
Anotace anglicky
Women surname affixation is one of the few areas of Czech language that is regulated by law. The attitude of Czech women in regard to choosing the form of their surname differs. Ultimately, the woman will decide which form of her surname will be used (through unspoken communication). The article is based on a questionnaire survey and it is a study of the attitudes of contemporary Czech women regarding the current, sensitive issue of affixing or non-affixing their surname from a sociolinguistic point of view.
VytisknoutZobrazeno: 7. 7. 2020 06:16