DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Dispositional Optimism and Defensive Pessimism as Predictors of Health-related Behaviour in Czech Adults. In 8th European Conference on Positive Psychology in Angers, 28. 6.-1. 7. 2016, Angers, France. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dispositional Optimism and Defensive Pessimism as Predictors of Health-related Behaviour in Czech Adults
Autoři DOSEDLOVÁ, Jaroslava (203 Česká republika, garant, domácí), Martin JELÍNEK (203 Česká republika, domácí), Helena KLIMUSOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Iva BUREŠOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 8th European Conference on Positive Psychology in Angers, 28. 6.-1. 7. 2016, Angers, France, 2016.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Francie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00088410
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky optimismus; pesimismus; chování související se zdravím
Klíčová slova anglicky optimism; pessimism; health-related behavior
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 31. 3. 2017 10:37.
Anotace
A higher rate of optimism is connected to a higher activity in general and specifically in the relationship to one’s own health (Ylöstalo, 2003; Giltay, 2007; Posadzki, 2010). The main aim of our study is to express the dependency of components of health-related behaviour on variables dispositional optimism and defensive pessimism and to verify intergenerational differences in these relationships in 4 cohorts of Czech adults (N=1252). The questionnaires LOT-R, DPQ and Health-related Behavior Scale were completed. Five factors explaining 45,6% of the total variance of 32 items of health-related behavior were as follows: healthy food, mental hygiene, regular daily regimen, physical activity, and avoiding addictive/harmful substances. Defensive pessimism was not related to any of the factors. Dispositional optimism was found to be a significant predictor of mental hygiene (beta = 0,56) only. These results show that the link between optimism and health-related behaviour could be culturally conditioned.
Anotace česky
Větší míra optimismu je spojena s větší aktivitou obecně i specificky ve vztahu k vlastnímu zdraví (Ylöstalo, 2003; Giltay, 2007; Posadzki, 2010). Hlavním cílem naší studie je vyjádřit závislost jednotlivých komponent chování souvisejícího se zdravím na proměnných dispozičním optimismu a defenzivním pesimismu a ověřit možné mezigenerační rozdíly v těchto vztazích na 4 kohortách českých dospělých (N=1252). Respondenti vyplnili dotazníky LOT-R, DPQ a Škálu chování souvisejícího se zdravím. Extrahovali jsme pět faktorů vysvětlujících 45,6% celkového rozptylu 32 položek Škály chování souvisejícího se zdravím: zdravá strava, duševní hygiena, pravidelný režim, fyzická aktivita a vyhýbání se návykovým/ohrožujícím látkám. Defenzivní pesimismus se nevztahoval k žádnému z uvedených faktorů. Dispoziční optimismus byl potvrzen pouze jako prediktor duševní hygieny (beta=0,56). Výsledky ukazují, že vztah mezi optimismem a chováním souvisejícím se zdravím může být ovlivněn kulturním kontextem.
Návaznosti
GA13-19808S, projekt VaVNázev: Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely a konsekvence
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2021 21:44