EN

Učíme psychologii 2016

LUKAS, Josef, Jan MAREŠ a Jan KRÁSA. Učíme psychologii 2016. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Učíme psychologii 2016
Název anglicky Teaching psychology 2016
Autoři LUKAS, Josef, Jan MAREŠ a Jan KRÁSA.
Vydání 2016.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Uspořádání konference
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Výuka psychologie; psychologická gramotnost; užitečnost psychologie mimo obor; specifi ka výuky nepsychologů
Klíčová slova anglicky Teaching of Psychology; Psychological literacy; usefulness beyond the scope of psychology; specifics of teaching non-psychology students
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Změněno: 12. 12. 2016 15:50.
Anotace
Konference se zaměřila na sdílení zkušeností s výukou psychologie v pregraduální přípravě učitelů. V průběhu jednání konference šlo i sdílení zkušenosti pedagogů vyučujících i jak v rámci všeobecné profesní přípravy jiné „neoborové“ studenty, ale i studenty oborové psychologie. V tomto roce jednání konference proběhlo pod patronací ČMPS jako jedna z akcí Sekce pro výuku psychologie při ČMPS.
Anotace anglicky
The conference focused on sharing experience in teaching psychology in undergraduate teacher training. During the conference I was also sharing the experience of educators and teachers as part of the general training other "part of study" students, but also students branch of psychology. This year the conference was the activity of Section for teaching psychology at CMPS.
VytisknoutZobrazeno: 19. 3. 2019 01:07

Další aplikace