STŘELEC, Stanislav a Lenka GULOVÁ. Sociální pedagogika a sociální práce jako inspirující zdroje vzdělávání učitelů. In Mezinárodní konference: Polsko a české země v aktuálních kontextech historie, pedagogiky a oborové didaktiky. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sociální pedagogika a sociální práce jako inspirující zdroje vzdělávání učitelů
Autoři STŘELEC, Stanislav a Lenka GULOVÁ.
Vydání Mezinárodní konference: Polsko a české země v aktuálních kontextech historie, pedagogiky a oborové didaktiky, 2016.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky sociální pedagogika; sociální práce; sociální zdraví; kurikulární dokumenty; výchovné činnosti učitele; sociálně patologické jevy; vzdělávání učitelů
Změnil Změnila: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D., učo 5686. Změněno: 9. 3. 2017 22:23.
Anotace
V procesu hledání progresivních a dlouhodobých strategií, programů a modelů pro český školský systém se ocitá ve významném postavení také sociální pedagogika a potažmo s ní sociální práce. Naše studie se zabývá vybranými poznatky z těchto oborů, které se staly v aktuální pedagogické teorii a praxi přirozenou součástí vzdělávání učitelů. Příklady integrace sociálně pedagogických tematických celků do studijních programů učitelství jsou zároveň reflexí společenských potřeb, které vyplývají z dynamicky se vyvíjejícího života české společnosti.
Návaznosti
MUNI/A/1216/2015, interní kód MUNázev: Vybrané oblasti sociální pedagogiky v pozornosti začínajících výzkumníků
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 22. 2. 2020 08:31