KUČEROVÁ, Judita a Hana HAVELKOVÁ. An EU-Project “Promoting Creativity and Entrepreneurship by Means of Music, Performance and Cultural Cooperation” (Musik kreativ+). Presentation of the Czech Concept. Online. In Girdrzijauskienė, Rūta & Sakadolskienė, Emilija (eds.). Looking for the unexpected. Creativity and innovation in music education. 1. vyd. Vilnius: Klaipéda University, 2016, s. 128-135. ISBN 978-9955-18-924-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název An EU-Project “Promoting Creativity and Entrepreneurship by Means of Music, Performance and Cultural Cooperation” (Musik kreativ+). Presentation of the Czech Concept.
Název česky Projekt EU "Podpora kreativity a podnikavosti prostřednictvím hudby, představení a kulturní spolupráce" (Musik kreativ+). Prezentace českého konceptu.
Autoři KUČEROVÁ, Judita (203 Česká republika, garant, domácí) a Hana HAVELKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Vilnius, Looking for the unexpected. Creativity and innovation in music education, od s. 128-135, 8 s. 2016.
Nakladatel Klaipéda University
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Litva
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/16:00092553
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-9955-18-924-4
Klíčová slova česky prezentace projektu EU; cíl a zaměření projektu; prezentace české koncepce
Klíčová slova anglicky presentation of the EU-project; objective and topic of the project; presentation of the Czech concept
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D., učo 2071. Změněno: 14. 3. 2017 11:20.
Anotace
The study presents the aims and topics of the EU-project oriented to promoting of creativity by means of music, performance and cultural cooperation. The authors pointed focus of four member countries (Germany, France, Hungary, Czech Republic) and the first results of the project. The project involves universities, elementary schools and music ensembles. Special attention was paid Czech concept focused on musical folklore heritage.
Anotace česky
Studie je zaměřena na prezentaci cílů EU-projektu, zaměřeného na podporu kreativity žáků prostřednictvím hudby, představení a kulturní spolupráce. Autorky poukázaly na náměty čtyř členských zemí (Německo, Francie, Maďarsko, Česká republika) a první výsledky projektu, do něhož jsou zapojena univerzitní pracoviště, základní školy a hudební soubory. Zvláštní pozornost věnovaly české koncepci, vycházející z hudebně folklorního dědictví.
Návaznosti
VG-SPS-BW-14-001601-3, interní kód MUNázev: Förderung von Kreativität und Entrepreneurship durch Musik, Performance und kulturelle Zusammenarbeit (Akronym: FöKEMPukZu)
Investor: Evropská unie, Förderung von Kreativität und Entrepreneurship durch Musik, Performance und kulturelle Zusammenarbeit
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2024 10:52