LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti. 1. vyd. Brno: Munipress, 2016. 328 s. ISBN 978-80-210-8454-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti
Název anglicky The Faithful and the Reasonable: Chapters on Ecological Foolishness
Autoři LIBROVÁ, Hana (203 Česká republika, garant, domácí), Vojtěch PELIKÁN (203 Česká republika, domácí), Lucie GALČANOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Lukáš KALA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 328 s. 2016.
Nakladatel Munipress
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50401 Sociology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/16:00088520
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-8454-4
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016
Klíčová slova česky Ekologicky příznivý životní způsob; Dobrovolná skromnost; Longitudinální kvalitativní výzkum; Etické motivace
Klíčová slova anglicky Environmentally-Friendly Lifestyle; Voluntary Simplicity; Longitudinal Qualitative Research; Ethical Motivations
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D., učo 102931. Změněno: 19. 2. 2018 16:02.
Anotace
Kniha „Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti“ navazuje na úspěšné tituly „Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti“ a „Vlažní a váhaví: kapitoly o ekologickém luxusu“. Autorka si klade otázku, proč v době pokračující devastace přírody klesá zájem o její ochranu. Jsou vinny sdělovací prostředky, nebo je naše hluchota vůči ekologickým problémům zakotvena v naší mentální výbavě, která se snaží nepříjemné skutečnosti vytěsňovat? Autorku zajímá, proč někteří lidé zůstávají přírodě věrní. Odpověď hledá v rovině sociologické, filozofické, psychologické a teologické. Kniha však čtenáře překvapí i nečekanou otázkou, proč vlastně přírodu chránit, když si poradí sama; není slabá, ale silná a krutá. Empirická část čtenáře přivádí mezi terénní ochránce přírody – ochránce dravých ptáků. Především však se zajímá o věrnost přírodě spočívající v ekologicky příznivé každodenní životní praxi, v malé spotřebě hmotných statků. Autorka se po deseti a třiadvaceti letech vrací sociologickým výzkumem k „pestrým“. Žáci profesorky Librové, Vojtěch Pelikán, Lucie Galčanová a Lukáš Kala se zajímají o děti „pestrých“: zdědily skromný životní způsob rodičů? Kdo je vlastně v dnešním světě rozumný, a kdo zpozdilý? Ten, kdo s pokrčením ramen rezignuje, problémy přírody hodí za hlavu a věnuje se radostem, které může přinést život v umělém světě? Nebo kdo hledá prostřednictvím takzvaného environmentálního žalu katarzi, která může vyústit do aktivní ochrany přírody?
Anotace anglicky
“The Faithful and the Reasonable: Chapters on Ecological Foolishness” follows the successful titles “The Colourful and the Green: Chapters on Voluntary Simplicity” and “The Half-Hearted and the Hesitant: Chapters on Ecological Luxury.” The author poses the question of why, at a time of continuing devastation of nature, people’s interest in nature conservation has been decreasing. Are the media to blame or is our numbness toward ecological problems rooted in our mental makeup that tends to supress unpleasant realities? The author also wants to find out why some people have remained faithful to nature. To get to the answers, she applies sociological, philosophical, psychological, and theological perspectives. An unexpected question that may surprise some readers then becomes: Actually, why should we protect nature when it can take care of itself? It is not weak; it is strong and cruel. The empirical part of the book takes readers into the field, among birds of prey conservationists. Mainly, however, this part focuses on people’s faithfulness to nature, a faithfulness based on environmentally-friendly everyday living and low consumption of material goods. The author visits “the Colourful” again, first it was ten, now it is twenty-three years later. Moreover, Librová’s students Vojtěch Pelikán, Lucie Galčanová, and Lukáš Kala interview the children of “the Colourful,” too: have they inherited their parents’ modest lifestyle? Who is in fact reasonable and who is foolish in today’s world? Those who shrug their shoulders and give up on tackling nature’s problems, pursuing instead the pleasures that a virtual world might bring? Or those who, by experiencing the so called environmental grief, search for a catharsis that might lead them toward active engagement in nature conservation?
Návaznosti
GA15-05552S, projekt VaVNázev: Ekologicky příznivý životní způsob v běhu času (Akronym: ECOLIFETIME)
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 24. 7. 2021 15:50