DĚDINOVÁ, Tereza, Zbyněk FIŠER, Jakub JARINA, Luisa NOVÁKOVÁ, Matěj ANTOŠ, Jana CINDLEROVÁ, Joanna CZAPLIŃSKA, Antonín DOLÁK, Michal FRÁNEK, Anna GNOT, Daniel JAKUBÍČEK, Jiří JELÍNEK, Zdeněk JEŽEK, Hana MÁLKOVÁ, Lenka NALDONIOVÁ, Ester NOVÁKOVÁ, Michaela PAUČO, Ondřej POMAHAČ, Martina SALHIOVÁ, Jakub SOUČEK a Helena ULBRECHTOVÁ. Na rozhraní světů: fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 376 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae ; 454. ISBN 978-80-210-8441-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8441-2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Na rozhraní světů: fantastická literatura v mezioborovém zkoumání
Název anglicky At the Edge of the Worlds: Fantastic Literature in Interdisciplinary Exploration
Autoři DĚDINOVÁ, Tereza (203 Česká republika, garant, domácí), Zbyněk FIŠER (203 Česká republika, domácí), Jakub JARINA (203 Česká republika, domácí), Luisa NOVÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Matěj ANTOŠ (203 Česká republika), Jana CINDLEROVÁ (203 Česká republika), Joanna CZAPLIŃSKA (616 Polsko), Antonín DOLÁK (203 Česká republika), Michal FRÁNEK (203 Česká republika, domácí), Anna GNOT (616 Polsko), Daniel JAKUBÍČEK (203 Česká republika), Jiří JELÍNEK (203 Česká republika), Zdeněk JEŽEK (203 Česká republika, domácí), Hana MÁLKOVÁ (203 Česká republika), Lenka NALDONIOVÁ (203 Česká republika), Ester NOVÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Michaela PAUČO (203 Česká republika, domácí), Ondřej POMAHAČ (203 Česká republika), Martina SALHIOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jakub SOUČEK (703 Slovensko) a Helena ULBRECHTOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Vydání první. Brno, 376 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae ; 454, 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00092856
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-8441-4
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8441-2016
Klíčová slova česky Fantastická literatura; utopie; fantasy; science fiction; postmoderna; česká fantastika
Klíčová slova anglicky Fantastic literature; utopia; fantasy; science fiction; postmodernism; Czech fantastic literature
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 24. 4. 2017 15:23.
Anotace
Kolektivní odborná monografie obsahuje kapitoly jednadvaceti autorů k reflexi fantastického vyjádření v literární a divadelní tvorbě. Pět tematických oddílů (O utopičnosti v literatuře, Sdílení příběhu, světa a jazyka, Ke kořenům nejen české fantastiky, Kreativita a fantastičnost – příběhy nejen pro děti, Středoevropská postmoderna) představuje možnosti zkoumání fenoménu fantastična z hlediska literární teorie a historie, divadelní a kognitivní vědy, filozofie a komparatistiky. Široké pojetí fantastična uplatněné v knize umožnilo zaměřit se na žánrové i nežánrové podoby fantastiky, a přispět tak k překlenutí do značné míry umělé hranice mezi nimi.
Anotace anglicky
Collective monograph includes contributions by twenty authors reflecting on an expression of fantastic in literature and drama. Five thematic sections (On the Utopian Quality in Literature, Sharing the Story, World and Language, To the Roots of Not Only the Czech Fantastic, Creativity and Fantastic Quality – Stories Not Only for Children, Central-European Postmodernism) introduces the possibility of exploring the phenomenon of fantastic in terms of literary theory and history, theatre studies and cognitive science, philosophy and comparative literature. An inclusive definition of fantastic literature applied in the book allows focusing on both genre and non-genre forms of fantastic literature, and thus contributes to bridging the largely artificial boundaries between them.
VytisknoutZobrazeno: 15. 4. 2021 09:39