ZEZULKA, Štěpán, Marie KUMMEROVÁ, Markéta HÁJKOVÁ a Petr BABULA. Biomarkery oxidativního stresu u Lemna minor v přítomnosti diklofenaku a paracetamolu. In doc. Ing. František Hnilička, Ph.D. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2016 - Sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016. s. 164-167. ISBN 978-80-8132-681-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Biomarkery oxidativního stresu u Lemna minor v přítomnosti diklofenaku a paracetamolu
Název česky Biomarkery oxidativního stresu u Lemna minor v přítomnosti diklofenaku a paracetamolu
Název anglicky Biomarkers of oxidative stress in Lemna minor under diclofenac and paracetamol
Autoři ZEZULKA, Štěpán (203 Česká republika, garant, domácí), Marie KUMMEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Markéta HÁJKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Petr BABULA (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Praha, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2016 - Sborník příspěvků, od s. 164-167, 4 s. 2016.
Nakladatel Česká zemědělská univerzita v Praze
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30105 Physiology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14310/16:00093010
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-8132-681-3
Klíčová slova česky Lemna minor; diklofenak; paracetamol; ROS; RNS; oxidativní stres;
Klíčová slova anglicky Lemna minor; diclofenac; paracetamol; ROS; RNS; oxidative stress;
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc., učo 1146. Změněno: 20. 9. 2017 10:31.
Anotace
Výsledky této studie prokázaly nevýznamný vliv paracetamolu a nízkých koncentrací (0,1 a 10 ug/l) diklofenaku na hmotnost sušiny okřehku menšího (Lemna minor). Se zvyšujícím se zatížením prostředí (0,1; 10 a 100 ug/l) se u rostlin významně zvyšoval obsah reaktivních forem kyslíku (ROS) a dusíku (RNS) zejména vlivem paracetamolu. Přítomnost 100 ug/l diklofenaku naopak významně snížila oxidoreduktázovou a dehydrogenázovou aktivitu, zvýšila peroxidaci lipidů (MDA) i propustnost membrán (akumulace Evansovy modři).
Anotace anglicky
Results of this study proved a marginal effect of paracetamol and low concentrations (0.1 and 10 ug/l) of diclofenac to dry weight of duckweed (Lemna minor). Increasing environmental loading (0.1, 10 and 100 ug/l) led in plants to a significant increase in content of reactive oxygen and nitrogen species (ROS, RNS) especially under the effect of paracetamol. Opposingly the occurrence of diclofenac (especially 100 ug/l) decreased significantly the oxido-reductase and dehydrogenase activity and increased the peroxidation of lipids (MDA) and even the permeability of membrane (accumulation of Evans Blue dye).
VytisknoutZobrazeno: 24. 1. 2021 03:18