HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Model dárcovského chování v České republice. Acta Oeconomica Pragensia. Praha: Vysoká škla ekonomická, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 17-33. ISSN 0572-3043. doi:10.18267/j.aop.572.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Model dárcovského chování v České republice
Název anglicky A model of donor behavior in the Czech Republic
Autoři HLADKÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí) a Vladimír HYÁNEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Acta Oeconomica Pragensia, Praha, Vysoká škla ekonomická, 2017, 0572-3043.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50202 Applied Economics, Econometrics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/17:00094618
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.18267/j.aop.572
Klíčová slova česky altruismus; charitativní dárcovství; motiv; nezisková organizace; filantropie; pro-sociální chování
Klíčová slova anglicky altruism; charitable giving; motive; non-profit organisation; philanthropy; pro-social behaviour
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 9. 4. 2018 07:41.
Anotace
Předkládaný článek se zaměřuje v ontologické rovině na zkoumání proměnných stojících v pozadí rozhodnutí jednotlivce darovat peníze neziskové organizaci a v gnoseologické rovině na zkoumání jejich vlivu na rozhodnutí darovat. Autoři provádí na základě content analysis nejvýznamnějších zahraničních výzkumů identifikaci a systematizaci faktorů, které mohou mít vliv na rozhodnutí jednotlivce darovat peníze a předkládají jejich vlastní kategorizaci. Následně výstupy kategorizace operacionalizují do výzkumného šetření a na základě jeho výsledků předkládají sadu proměnných, které mají u vybraného vzorku obyvatel České republiky vliv na rozhodnutí darovat peníze neziskovým organizacím. Dané proměnné jsou v textu rozděleny na proměnné endogenní, vnitřní (motivy) a proměnné exogenní, vnější (determinanty). Předkládaný článek dále porovnává, jak se výsledky výzkumného šetření shodují s výsledky zjištěnými v content analysis.
Anotace anglicky
The article examines the variables underlying an individual’s decision to donate money to a nonprofit organisation. Based on a  content analysis of leading foreign research, we identify and systematise factors that may affect an individual’s decision to donate money, and we carry out an empirical testing in the Czech Republic. This article presents answers to the following question: which determinants affect significantly the willingness to donate? What does the model of donor behaviour look like on a selected sample? The authors apply a theoretical justification set of variables affecting donor behaviour to a questionnaire survey. Multiple linear regression analysis and binary logistic regression are used to determine which of the variables is the most influential. Among the statistically significant variables we can include: respondent’s income, age, relations with the organisation and employees, the final beneficiary, religious orientation, affection, compassion and solidarity, gratitude, social responsibility and moral obligation, self-centred, feel good, pity, faith in justice.
Návaznosti
GA14-06856S, projekt VaVNázev: Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí
Investor: Grantová agentura ČR, Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 23:10