HANUŠ, Jiří. Město: místo mezi nebeským Jeruzalémem a Babylónem. In Červená, Radana; Dvořák, Tomáš; Vyskočil, Aleš. Jak psát dějiny velkých měst. Vydání první. Brno: Archiv města Brna, 2016. s. 233-245. Brno v minulosti a dnes ; suplementum č. 25. ISBN 978-80-7286-296-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Město: místo mezi nebeským Jeruzalémem a Babylónem
Název anglicky A city: a place between a heavenly Jeruzalem and Babylon
Autoři HANUŠ, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Vydání první. Brno, Jak psát dějiny velkých měst, od s. 233-245, 13 s. Brno v minulosti a dnes ; suplementum č. 25, 2016.
Nakladatel Archiv města Brna
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00093224
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7286-296-2
Klíčová slova česky Brno; církevní dějiny; kulturní dějiny; 19.-20. století
Klíčová slova anglicky Brno; church history; cultural history; 19 and 20th century
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 10. 4. 2017 13:58.
Anotace
Kapitola je věnována chápání města v křesťanské tradici a v konkrétním prostoru města Brna na přelomu 19. a 20. století. Autor dospívá k závěru, že křesťanské chápání městské misie je ambivalentní - na jedné straně je zde vzor nebeského Jeruzaléma, na druhé straně zkaženého Babylóna.
Anotace anglicky
The chapter is devoted to the understanding of town in Christian tradition and in a specific space of the city of Brno at the turn of the 19th and 20th centuries. The author concludes that Christian understanding of town mission is ambivalent - on the one hand there is the model of heavenly Jerusalem, on the other hand corrupt Babylon.
VytisknoutZobrazeno: 12. 5. 2021 07:00