BAJER, Aleš, Richard BÍŠKO, Miroslav DEJMAL, Petr HRUBÝ, Karel MALÝ, Jana MAZÁČKOVÁ, Barbora MACHOVÁ, Peter MILO, Miroslav PLAČEK, Klára ŠABATOVÁ, Jakub TĚSNOHLÍDEK, David ZIMOLA, Alena ŽAHOURKOVÁ a Petr HEJHAL. Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, 2016. 247 s. ISBN 978-80-86382-52-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku
Název anglicky Historical landscape of the Bohemian-Moravian Highlands. Settlement from prehistoric to late medieval times
Autoři BAJER, Aleš (203 Česká republika), Richard BÍŠKO (203 Česká republika, domácí), Miroslav DEJMAL (203 Česká republika), Petr HRUBÝ (203 Česká republika), Karel MALÝ (203 Česká republika), Jana MAZÁČKOVÁ (703 Slovensko, domácí), Barbora MACHOVÁ (203 Česká republika, domácí), Peter MILO (703 Slovensko, domácí), Miroslav PLAČEK (203 Česká republika, domácí), Klára ŠABATOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí), Jakub TĚSNOHLÍDEK (203 Česká republika, domácí), David ZIMOLA (203 Česká republika), Alena ŽAHOURKOVÁ (203 Česká republika) a Petr HEJHAL (203 Česká republika).
Vydání Jihlava, 247 s. 2016.
Nakladatel Muzeum Vysočiny Jihlava
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60102 Archaeology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00087590
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-86382-52-4
Klíčová slova anglicky Praehistory; Early Middle Age; settlement; exhibition catalogue
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Dr. phil. Peter Milo, učo 101090. Změněno: 18. 2. 2018 18:46.
Anotace
Výstavní katalog představuje jednu z důležitých možností jak podrobně informovat veřejnost o historické krajině Českomoravské vrchoviny, dochování jejích památek, stavu jejich poznání a možnostech jejich dokumentace. Dobrá informovanost zvyšuje šanci na uchování jedinečných dokladů o naší vlastní minulosti v krajině. Krajina je důležitým svědkem historických změn v krajině. Pro pravěk je z hlediska stavu dochování archeologických památek krajina dokonce svědkem jediným. Českomoravská vrchovina je v tomto směru jednou z výjimečných oblastí. Stejně jako v minulosti tak i dnes jde o okrajové území, které není výrazně poznamenáno neustále probíhající destrukcí historické kulturní krajiny. V katalogu jsou představeny v kapitolách okruhy výzkumu. Na konci je uveřejněn katalog předmětů dokumentující hmotnou kulturu pro všechny zkoumané periody.
Anotace anglicky
The exhibition catalogue is one of the important possibilities how make public the facts about historical landscape of the Bohemian-Moravian Highlands, the preservation of the archaeological monuments, stay of the knowledge and possibilities of their documentation. The good knowledge increases the chances of preservation of unique information’s about our own past in the landscape. Landscape currently is the most significant witness of historical and cultural changes in our country. And as regards the state of preservation of prehistoric archaeological monuments, landscape even is the only witness. One of extraordinary regions in this regard is the Bohemian-Moravian Highlands. It always was and still is a peripheral region, which is not really significantly affected by the ongoing destruction of historical cultural landscape. In chapters of the exhibition catalogue are introduced the issues of research. The catalogue of artefacts documenting the material culture for all investigated periods is published at the end.
Návaznosti
DF13P01OVV005, projekt VaVNázev: Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (Akronym: Historie krajiny)
Investor: Ministerstvo kultury ČR, NAKI: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (2011- 2017)
VytisknoutZobrazeno: 28. 10. 2020 09:53