SVOBODA, Tomáš a Anna CHAMRÁTHOVÁ. Nad možností vzniku újmy při výkonu působnosti veřejného ochránce práv. In Tereza Kyselovská, Michal Chorvát, Vojtěch Kadlubiec, Nelly Springinsfeldová, Alica Virzdeková, Klára Drličková. Cofola 2016 (Sborník z konference). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 570-577, 8 s. ISBN 978-80-210-8363-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nad možností vzniku újmy při výkonu působnosti veřejného ochránce práv
Název anglicky The Damage Caused While Exercising the Powers of the Public Defendor of Rights
Autoři SVOBODA, Tomáš a Anna CHAMRÁTHOVÁ.
Vydání 1. vydání. Brno, Cofola 2016 (Sborník z konference), od s. 570-577, 8 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8363-9
Klíčová slova česky Veřejný ochránce práv; odpovědnost; újma; nesprávný úřední postup; výkon působnosti; odpovědnost za újmu
Klíčová slova anglicky Public Defendor of Rights; Liability; Damage; Maladministration; Exercise of Power, Liability for Damage
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: JUDr. Anna Chamráthová, učo 378809. Změněno: 6. 2. 2017 15:54.
Anotace
Jakkoli je na veřejného ochránce práv pohlíženo jako na státní orgán nevybavený vrchnostenskou pravomocí, lze se domnívat, že v souvislosti s jeho činností může být v určitých situacích působena újma. Může se tak dít například při samotném výkonu některých jeho kontrolních pravomocí či při zveřejňování kontrolních závěrů. Příspěvek si v první řadě klade za cíl identifikovat ty činnosti ochránce, při nichž je vznik újmy nejpravděpodobnější. V druhé řadě příspěvek zvažuje možnost odpovědnosti ochránce za takovouto újmu.
Anotace anglicky
The Public Defender of Rights is considered to be a public body without authoritative power. Nevertheless, it can be assumed that while exercising their powers, a damage can occur. It may happen e. g. during the very exercise of their powers in the field of control or publishing of their results. The first goal of the paper is to identify the most common cases of a damage caused in such a way. The second goal is to consider the possibility of liability of Public Defender of Rights for the damage in question.
VytisknoutZobrazeno: 20. 6. 2019 17:45