NOVÁKOVÁ, Ester. Historické balady Rajmunda Habřiny. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 124-136. ISSN 1213-2144.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Historické balady Rajmunda Habřiny
Název česky Historické balady Rajmunda Habřiny
Název anglicky Historical ballads by Rajmund Habřina
Autoři NOVÁKOVÁ, Ester (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Bohemica litteraria, Brno, Masarykova univerzita, 2016, 1213-2144.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/16:00093586
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Česká literatura; období protektorátu; historická próza; ruralismus; povídka; balada; Rajmund Habřina; Věnec z klokočí
Klíčová slova anglicky Czech literature; Second World War; historical prose; ruralism; short-story; ballad; Rajmund Habřina; Věnec z klokočí
Změnil Změnila: Mgr. Ester Nováková, Ph.D., učo 21335. Změněno: 1. 3. 2017 13:07.
Anotace
Studie se zaměřuje na analýzu knihy tří historických balad Rajmunda Habřiny Věnec z klokočí (1941), a to v kontextu autorových dalších prozaických děl. Sleduje její tematický plán, podrobněji se zabývá významnými motivy (zejména motivem oběti a boje člověka proti zlu), expresivností jazykového vyjádření a charakteristikou postav. Komparuje dobové kritické ohlasy a vyzvedá lyričnost, dynamiku a zdařilou atmosféru vyprávění. Barokizující styl připomene inspiraci Jaroslavem Durychem či Františkem Křelinou, jejich básnických kvalit a myšlenkové hloubky však Habřina nedosahuje. Přesto kniha, patřící do lyricko-psychologické linie historické prózy období protektorátu, zasluhuje kritickou i čtenářskou pozornost.
Anotace anglicky
The present study analyses three historical ballads by Rajmund Habřina Věnec z Klokočí (The Garland of Bladdernut, 1941) in the context of his prosaic work. It follows their thematic plans, the dominant motifs (notably the motif of victim and man’s fight against evil), language expressivity and depiction of fictional characters. The study also compares period reviews, points out the lyrical and dynamic dimensions of the texts as well as the fitting atmosphere of the narration. Baroquising style resembles the inspiration by Jaroslav Durych or František Křelina, however Habřina does not reach their poetic qualities nor thoughtfullness. Nevertheless, this work of fiction deserves critical and readership attention because it counts among the strand of historical fiction written in the period of the Second World War and the strand of lyrical-psychological prose as well.
VytisknoutZobrazeno: 27. 2. 2021 20:38