NOVÁKOVÁ, Ester. Císařův mim Václava Renče: K ideové kostře dramatu. Studia Słowianoznawcze. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2016, roč. 12, č. 1, s. 229-242. ISSN 1644-9657.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Císařův mim Václava Renče: K ideové kostře dramatu
Název česky Císařův mim Václava Renče: K ideové kostře dramatu
Název anglicky The Emperor’s Mime by Václav Renč: On the Ideological Frame of the Drama
Autoři NOVÁKOVÁ, Ester (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Studia Słowianoznawcze, Piotrków Trybunalski, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2016, 1644-9657.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/16:00093587
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Česká literatura; období protektorátu; duchovní a filozofické drama; Václav Renč; Císařův mim; analýza
Klíčová slova anglicky Czech literature; the period of the Protectorate; sacred and philosophical drama; Václav Renč; The Emperor’s Mime; analysis
Změnil Změnila: Mgr. Ester Nováková, Ph.D., učo 21335. Změněno: 1. 3. 2017 12:57.
Anotace
Dílo Václava Renče (1911–1973), básníka, dramatika a překladatele, v padesátých letech odsouzeného v politickém procesu, zůstává dodnes nedoceněno. Studie se zaměřuje na jeho nejznámější hru Císařův mim (1944). Duchovní a filozofické drama o podstatě lidské existence je inspirováno dramatem Lopeho de Vegy o křesťanském mučedníkovi, herci Genesiovi, popraveném císařem Diokleciánem. Renč hru soustřeďuje zejména k příběhu osobního zrání a proměny mima Genesia a k jeho názorovému střetu s císařem. Řeší přitom otázku, zda život je založen na neměnném řádu, či naopak na neustálých proměnách, dotýká se vztahu života a umění. Slabinou dramatu je psychologická nepropracovanost ženských postav. Přesto lze konstatovat, že Císařův mim byl nejen významnou kulturní událostí v období protektorátu, ale stále je hodnotným a inspirativním uměleckým dílem.
Anotace anglicky
The work by Václav Renč (1911–1973), a poet, dramatist and translator, who was sent for a political trial and condemned in the fifties, remains to be undervalued to this day. The study is focused on his best-known play called The Emperor’s Mime (1944). This sacred and philosophical drama about the nature of the human existence is inspired by Lope de Vega’s drama about a Christian martyr, actor Genesius, who was executed by the emperor Dioklecián. Renč’s play deals with a personal maturation and change of the mime Genesius and his conflict of opinions with the emperor, especially. At the same time, he solves a question whether life is based on an invariable order or it is rather full of constant changes. He also touches the relation of life to art. The weak point of the drama is that female characters are not psychologically well worked-out. Nevertheless, it is possible to say that The Emperor’s Mime was not only an important culture event of the time of protectorate but it is also still a valuable and inspiring work of art.
VytisknoutZobrazeno: 16. 4. 2021 20:08