BERESNEVIČIÚTE NOSALOVA, Halina. The Institutions of Care for the Children at Risk in Nineteenth-Century Moravia as the New Arena for Elite Socialisation. In European Social Science History Conference 2016 (ESSHC), Valencia, Spain. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Institutions of Care for the Children at Risk in Nineteenth-Century Moravia as the New Arena for Elite Socialisation
Název česky Instituce péče o ohrožené děti na Moravě 19 st.: nová arena socializace elit
Autoři BERESNEVIČIÚTE NOSALOVA, Halina (440 Litva, garant, domácí).
Vydání European Social Science History Conference 2016 (ESSHC), Valencia, Spain, 2016.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor History
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/16:00088676
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Ohrožené děti; instituční péče; socializace elit; Morava v 19 st.
Klíčová slova anglicky Children at risk; residential care; elite socialisation; nineteenth-century Moravia
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Klára Dobrovolná, DiS., učo 84416. Změněno: 7. 3. 2017 22:09.
Anotace
The tradition and particular pride for the institutions of residential care roots go back to mid-nineteenth century, when the public discourse on the children at risk in the Czech lands exposed the capacity of the society to provide help for the handicapped children as the measure of civilisation and the philanthropists as the enlightened patriots, while constructing discursively the needs of the handicapped children in the way, which favoured the residential care. This paper attempts to explain this trend by analysing the nineteenth-century public discourse on the children at risk in Brno and interlinking the needs of elites for prestigious publicity with the specific discursive presentation of the needs of the children, whom they intended to help.
Anotace česky
Tradice a zvláštní hrdost na ústavy péče o ohrožené děti v českých zemích mají kořeny v polovině 19. st., kdy veřejný diskurs o ohrožených dětech vyzdvihl schopnost společnosti se postarat o děti s postižením jako známku civilizačního pokroku, a filantropy jako osvícené vlastence. Při tom konstruoval potřeby dětí s postižením způsobem, který podporoval ústavní péči. Příspěvek se pokusil vysvětlit tento trend pomocí analýzy veřejného diskurzu 19.st. o ohrožených dětech v Brně. Analýza propojila potřeby elit, které péči sponzorovaly a organizovaly, s diskurzivní konstrukcí potřeb ohrožených dětí, pro které byly ústavy určené.
Návaznosti
GA15-10625S, projekt VaVNázev: Diskurz a praxe péče o děti v českých zemích: segregace romských dětí a dětí s postižením od 19. století po současnost
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 23. 9. 2019 16:02