REŠKOVÁ, Ivana a Marta RYBIČKOVÁ. CASALC Review, 2016-2017, roč. 6, č. 1. 1. vyd. Brno: Česká a slovenská asociace jazykových center na vysokých školách (CASAJC), 2016. 166 s. ISSN 1804-9435.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název CASALC Review, 2016-2017, roč. 6, č. 1
Název česky CASALC Review, 2016-2017, roč. 6, č. 1
Název anglicky CASALC Review, 2016-2017, roč. 6, č. 1
Autoři REŠKOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant, domácí) a Marta RYBIČKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 166 s. 2016.
Nakladatel Česká a slovenská asociace jazykových center na vysokých školách (CASAJC)
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14640/16:00093615
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
ISSN 1804-9435
Klíčová slova česky Czech as foreign/second language; Innovations in Teaching; Testing; Czech for Specific Purposes
Klíčová slova anglicky Čeština jako cizí/druhý jazyk; Inovace ve výuce češtiny jako cizího jazyka; Testování; Profesní čeština;
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D., učo 38218. Změněno: 7. 4. 2017 10:47.
Anotace
Monotematické číslo CASALC Review je věnováno oboru čeština jako cizí jazyk. Příspěvky čísla jsou podle svého zaměření rozděleny do čtyř částí: Inovace ve výuce češtiny jako cizího jazyka obsahuje příspěvky o tzv. barevné češtině, o metodě jevištního tvaru, o práci s adaptovanou prózou u dospělých studentů a zapojení psycholingvistiky u dětí s odlišným mateřským jazykem. Část Testování se věnuje spravedlivosti jazykového testování a Certifikované písemné zkoušce z češtiny pro cizince (CCE). Informuje také o Národním testovacím centru ECL pro Českou republiku. Část Profesní čeština mapuje jak výuku akademického psaní, tak specifickou situaci ve výuce češtiny pro zahraniční mediky na třech prestižních pracovištích (CJV LF MU v Brně, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků na 1. LF UK a Ústav cizích jazyků 3. LF UK). Sekce Čeština z druhé strany představuje nelehkou práci překladatelů české odborné terminologie do polštiny a zaměřuje se také na chyby v jazykové produkci cizinců pohledem rodilého mluvčího a na zapojení nespisovného jazyka do výuky cizinců.
Anotace anglicky
A monothematic issue CASALC Review contains 17 articles dealing with Czech as a foreign/second language. Papers are divided into four parts: Innovations in Teaching, Testing, Czech for Specific Purposes, Czech language from a Different Angle and Reports.
VytisknoutZobrazeno: 25. 2. 2020 08:13