KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA a Ondřej REPÍK. Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace procesů TAP TSI do provozních informačních systémů Českých drah. Brno: OLTIS Group a.s., 2017. 10 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace procesů TAP TSI do provozních informačních systémů Českých drah
Název česky Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace procesů TAP TSI do provozních informačních systémů Českých drah
Název anglicky Cost Effectiveness Analysis (CEA) - TAP TSI implementation of processes into the operating information systems of Czech Railways
Autoři KVIZDA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí), Tomáš PALETA (203 Česká republika, domácí) a Ondřej REPÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, 10 s. 2017.
Nakladatel OLTIS Group a.s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/17:00096198
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky osobní železniční doprava; interoperabilita; TSI TAP; Cost-Efectiveness Analysis (CEA)
Klíčová slova anglicky passenger rail transport; interoperability; TSI TAP; Cost-Effectiveness Analysis (CEA)
Změnil Změnil: Ing. Ondřej Repík, učo 76480. Změněno: 24. 2. 2017 03:25.
Anotace
Předkládaná Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována jako výstup smluvního výzkumu, který byl realizován mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a společností OLTIS Group a.s. Předmětem a cílem výzkumu bylo vytvořit Cost-Efectiveness Analysis (CEA) pro implementaci TSI TAP v osobní železniční dopravě. V průběhu zpracování Souhrnné výzkumné zprávy byla provedena sumarizace a výběr relevantních dat pro výzkum, vytvořena byla metodika CEA pro implementaci TSI TAP v osobní železniční dopravě, provedena byla analýza dat a evaluace výstupů, dále byla sestavena škála CEA poměrových ukazatelů a proběhlo jejich vyčíslení. Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována s využitím kvalitativních metod (metoda expertního panelu, metoda scénářů, metoda analogie, heuristické metody), kvantitativních metod (modely časových řad, systémové modely) a dalších statistických a prognostických metod.
Anotace anglicky
The comprehensive research report was prepared as an outcome of contracted research, which was carried out between the Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, and the company OLTIS Group, Inc. The object and purpose of the research was to create Cost-Efectiveness Analysis (CEA) for implementation of TAP TSI in passenger rail transport. During the processing of this summary research report relevant research data were summarized and selected. The CEA methodology for implementation of TAP TSI in rail passenger services was formulated and also data analysis and output evaluation were conducted. Consequently the CEA ratios were set up and calculated. The comprehensive research report was done using qualitative methods (expert panel method, method of scenarios, method of analogies, heuristic methods), quantitative methods (time series models, system models) and other statistical and forecasting methods.
Návaznosti
MUNI/A/0997/2015, interní kód MUNázev: Cost-benefit analýza projektů dopravní infrastruktury. (Akronym: CBA-IP)
Investor: Masarykova univerzita, Cost-benefit analýza projektů dopravní infrastruktury., DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 25. 3. 2023 18:34