KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA a Ondřej REPÍK. Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Delivery and installation of ETCS in power units 361 of ZSSK. Brno: Železniční spoločnosť Slovensko, a.s., 2017. 12 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Delivery and installation of ETCS in power units 361 of ZSSK
Název česky Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Dodání a instalace systému ETCS do HDV 361 ZSSK
Autoři KVIZDA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí), Tomáš PALETA (203 Česká republika, domácí) a Ondřej REPÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, 12 s. 2017.
Nakladatel Železniční spoločnosť Slovensko, a.s.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/17:00096201
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky osobní železniční doprava; interoperabilita; ETCS; Cost-Efectiveness Analysis (CEA)
Klíčová slova anglicky passenger rail transport; interoperability; ETCS; Cost-Effectiveness Analysis (CEA)
Změnil Změnil: Ing. Ondřej Repík, učo 76480. Změněno: 24. 2. 2017 03:24.
Anotace
Předkládaná Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována jako výstup smluvního výzkumu, který byl realizován mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a společností Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK). Předmětem a cílem výzkumu bylo vytvořit Cost-Efectiveness Analysis (CEA) pro dodávku a instalaci systému ETCS do HDV 361 ZSSK. V průběhu zpracování Souhrnné výzkumné zprávy byla provedena sumarizace a výběr relevantních dat pro výzkum, vytvořena byla metodika CEA pro implementaci systému ETCS, provedena byla analýza dat a evaluace výstupů, dále byla sestavena škála CEA poměrových ukazatelů a proběhlo jejich vyčíslení. Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována s využitím kvalitativních metod (metoda expertního panelu, metoda scénářů, metoda analogie, heuristické metody), kvantitativních metod (modely časových řad, systémové modely) a dalších statistických a prognostických metod.
Návaznosti
MUNI/A/0997/2015, interní kód MUNázev: Cost-benefit analýza projektů dopravní infrastruktury. (Akronym: CBA-IP)
Investor: Masarykova univerzita, Cost-benefit analýza projektů dopravní infrastruktury., DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 19:59